Logó jobbra

MSSZ

Multigun

MSSZ MULTIGUN SINGLE GUN KARABÉLY
Szabálykönyv 2017

1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
1.1 A versenyen résztvevők saját felelősségükre tartózkodnak a lőtéren és saját felelősségükre versenyeznek, betartva Magyarország fegyverekre vonatkozó jogszabályait és a versenyen tartózkodás ideje alatt magukra nézve elismerik és betartják a verseny szabályait.
1.2 A résztvevők a versenyből való kizárással sújthatóak minden az 1. és 2. bekezdésben felsorolt szabály megszegése esetén.
1.3 A verseny COLD RANGE szempontok szerint kerülnek megrendezésre.

1.3.1 COLD RANGE meghatározása: A lőtéren a lőfegyvereknek töltetlen állapotban kell lenniük és a versenyzők csak a Kijelölt Biztonsági Zónákban kezelhetik azokat, ill. a Biztonsági Zónán kívül csak akkor veheti elő az üres fegyvert, ha egy versenybíró arra a pályán (stage) engedélyt ad.
1.4 Kijelölt Biztonsági Zóna
1.4.1 A Biztonsági Zónát egyértelműen fel kell tüntetni.
1.4.2 A fegyvereket csak a Biztonsági Zónában lehet kezelni.
1.4.3 Töltött tárat és lőszert a Biztonsági Zónában kezelni tilos.
1.5 Lőfegyverek
(A lőfegyver járműből történő elővétele és a pályák közötti szállítása)
1.5.1 A lőfegyvereket a járműből a Biztonsági Zónáig fegyvertáskában, fegyvertokban, fegyverdobozban kell szállítani.
1.5.2 A lőfegyvereket a Biztonsági Zónából a pályákra kézben, fegyverhordó kocsiban, fegyvertokban, fegyvertáskában, fegyverszíjon vállon, csőtorkolattal felfelé kell szállítani.
1.5.3 A fegyverek töltetlenség jelzőjének (chamber safety flag) a töltényűrben kell lennie és tár nem lehet a fegyverben.
1.5.4 A pályák mellett a lőfegyvereket a fegyvertáskában, fegyverhordó kocsiban vagy fegyvertartó állványon kell tartani mindaddig, míg a versenybíró a versenyzőt a lőfeladat megkezdésére a pályára nem szólítja.
1.6 Tilos a versenyzőknek vagy nézőknek a lőtér egész területén alkoholt, nem receptköteles gyógyszerkészítményeket (drogokat, más izgató hatású szereket) fogyasztani, ill. azok befolyásoltsága alatt a lőtéren tartózkodni. Bármelyik résztvevő, aki legális, orvos által rendelt gyógyszerkészítmény fogyasztása miatt a lövészetre alkalmatlannak és veszélyesnek bizonyul, nem folytathatja a versenyt.
1.7 Minden versenyzőnek, nézőnek és lőtér személyzetének szem- és hallásvédő viselése kötelező.
1.8 Lőfegyver pályán belüli elhelyezése
1.8.1 A következő előírások az egyedüli elfogadható lőfegyver elhelyezési módokat mutatják be lövészet alatt a pálya leírásban meghatározott helyszínre vonatkozóan:
a. Töltve, biztosítva. (1-es kondíció)
b. Töltve, töltényűr üres, zár elöl. (2-es kondíció)
c. Teljesen üresen, tár nélkül. Nincs lőszer és tár a fegyverben. (3-as kondíció)

2. KIZÁRÁS
2.1 „Versenyből való kizárás” teljes kizárást jelent, a versenyző nem folytathatja a versenyt.
2.1.1 „Pálya kizárás” = A versenyző 0 pontot kap az adott pályára.
2.2 „Vétlen Lövés”-nek minősül, ha a lőfegyvert veszélyesnek ítélhető módon vagy nem szándékosan hozza működésbe a versenyző, és a lövedék a versenyzőtől vagy a versenybírótól 3 m-en belül, ill. a golyófogón túl csapódik be. „Vétlen lövés” a Versenyből való kizárást vonja maga után.
2.3 Versenyből való kizárást jelent a fegyver elejtése a lövészet vagy töltés/ürítés közben.
2.4 Versenyből való kizárást jelent, ha a versenyző fegyverével megsérti a biztonsági
szöget.
2.5 Ha egy versenyző fém célt lő olyan lövedékkel, amely arra a típusú célra nem engedélyezett (pálya ismertetőben leírtak szerint), az pálya kizárást és 30.000Ft kártérítési díj megfizetését vonja maga után.
2.6 Veszélyes fegyverürítés esetén a versenyzőt a Versenyből kizárják, és felszólítják, hogy ürítse ki fegyverét nem célozva egyetlen célra sem.
2.7 Pályáról való kizárást jelent, ha a versenyző a felszólítás előtt betölti fegyverét.
2.8 Sportolóhoz méltatlan viselkedés és/vagy csalás a Versenyből való kizárást jelenti.
2.8.1 Szándékos változtatás a célokon lövés előtt előnyszerzés, vagy büntető idő elkerülése céljából. 
2.8.2 Étékelő lapok megváltoztatása vagy hamisítása.
2.8.3 A fegyverek vagy más felszerelés konfigurációjának megváltoztatása előnyszerzés céljából. (Lásd 5. Szabály)
2.8.4 Másik versenyző vagy a pálya személyzet fenyegetése, vagy megtámadása.
2.8.5 Olyan viselkedés, amely a másik versenyző figyelmét megzavarja vagy elvonja, amíg az lő.
2.9 Minden kizárásról és a pálya újbóli meglövéséről (re-shoot) végleges döntést a Match Director hoz.

3. SPORTEMBERHEZ MÉLTÓ VISELKEDÉS
3.1 A versenyzők és a nézők mindenkor kötelesek udvariasan, sportolóhoz méltóan viselkedni. Minden vitáról a Verseny Igazgató (Match Director) dönt.
3.2 A résztvevők a verseny helyszínén nem viselhetnek bántó vagy trágár politikai szlogeneket, egyéb jeleket, feliratokat, képeket/rajzolatokat.
3.3 Lőszer- és tárkapacitásra vonatkozó korlátozások megsértése esetén, a versenyző a verseny teljes idejére az Open Divízióba kerül. (Lásd 6. Bekezdés)

4. LŐSZEREK
4.1 Acélmagvas, lágyacél magvas, gyújtó lövedék és páncéltörő lövedék nem engedélyezett. Ezek használata azonnali kizárást von maga után.
4.1.1 Ha a Tűzvonalon belül fém cél van, nem használható mágnesezhető lövedék. A versenyző felelőssége ennek ellenőrzése. (Lásd 2.6 Szabály)
4.2 Minimum kaliber Karabélyoknál: .223 REM
Pisztoly kaliberű puskáknál: 9x19mm
Peremgyújtású lőszereknél kizárólag a .22LR lőszer használható.

5. FEGYVEREK
5.1 A versenyzők által használt fegyverek mindegyikének biztonságosan kell működnie.
5.2 Ha egy lőfegyver meghibásodik a verseny alatt, a versenyző kicserélheti azt egy ugyanolyan típusú, kaliberű és irányzékkal ellátott Versenyigazgató által engedélyezett lőfegyverre.
5.3 A lőfegyver magában foglalja a kalibert, zárat, csövet, a tust és irányzékot.
5.4 A lőfegyver konfigurációját tilos megváltoztatni a verseny ideje alatt. (pl. nem változtatható a kaliber, cső hosszúság, irányzék, tus.) Ez sportemberhez nem méltó viselkedésnek számít. Kivétel: lásd 5.2
5.5 Automata (és" burst-fire" típusú sütéssel rendelkező) fegyverek használata tilos! Használatuk a versenyből való kizárást vonja maga után.

6. DIVÍZIÓK
6.1 Unlimited Divízió (UN)
6.1.1 A optikákra, kompenzátorokra, tárak lőszer kapacitására, változtatásokra vagy felszerelésre vonatkozó korlátozások nincsenek.
6.2 Practical Divízió (P)
6.2.1. Külső, belső átalakítás engedélyezett, amennyiben ez nem változtatja meg a fegyver eredeti funkcióit és biztonságos működését.
6.2.2 A Practical Divízióban 1db nagyítás nélküli elektromos, vagy optikai irányzék használata engedélyezett. Kiegészítő fém irányzék használata engedélyezett.
6.2.3 A fegyveren lévő kompenzátor mérete nem haladhatja meg 25,4 mm átmérőt, és a 76,2 mm hosszúságot. (A méretet a csőtorkolattól a kompenzátor végéig kell számítani.)
6.2.4 Csak gyári 30 lőszer befogadására alkalmas tárak használhatók. Tárfenék növelő használata nem engedélyezett, tár klipsz (mag. coupler) használható.
6.2.5 Egyéb kiegészítő (pl.: bipod) használata nem engedélyezett.
6.3 Heavy Divízió (HV)
6.3.1 Külső, belső átalakítás engedélyezett, amennyiben ez nem változtatja meg a fegyver eredeti gyári funkcióit és biztonságos működését.
6.3.2 Kaliber : 7.62x39 mm
6.3.3 Csak eredeti gyári fém irányzék használata engedélyezett.
6.3.4 A fegyveren lévő kompenzátor mérete nem haladhatja meg 25,4 mm átmérőt, és a 76,2 mm hosszúságot. (A méretet a csőtorkolattól a kompenzátor végéig kell számítani.)
6.4.5 Csak gyári 30 lőszer befogadására alkalmas tárak használhatók. Tárfenék növelő használata nem engedélyezett, tár klipsz (mag. coupler) használható.
6.2.6 Egyéb kiegészítő (pl.: bipod) használata nem engedélyezett.
6.3.7 A Heavy divízióban papíronként egy találatot kell elérni bárhol a perforált találati zónán belül.
6.4 Unlimited Pisztoly Kaliberű Karabély (UPKK)
6.4.1 Nincs korlátozás az optikákra, kiegészítőkre, a tárkapacitására, kompenzátorra vonatkozóan.
6.4.2 Csak központi gyújtású lőszerek használhatók. Minimum kaliber: 9x19mm Maximum kaliber: .45 ACP
6.5 IRON Pisztoly Kaliberű Karabély (IPKK)
6.5.1 Külső, belső átalakítás engedélyezett, amennyiben ez nem változtatja meg a fegyver eredeti gyári funkcióit és biztonságos működését.
6.5.2 Csak fém irányzék használata engedélyezett.
6.5.3 Csak központi gyújtású lőszerek használhatók. Minimum kaliber: 9x19mm Maximum kaliber: .45 ACP
6.5.4 Nincsenek korlátozások a tárak kapacitására, hosszára vonatkozóan.
6.3.5 Kompenzátor használata engedélyezett . Mérete nem haladhatja meg 25,4 mm átmérőt, és a 76,2 mm hosszúságot. (A méretet a csőtorkolattól a kompenzátor végéig kell számítani.)
6.3.6 Egyéb kiegészítők használata (pl.markolat-bipod) engedélyezett.
6.5 .22LR Kaliberű Karabély (PGYKK)
6.5.1 Nincs korlátozás az optikákra, kiegészítőkre, a tárkapacitására, kompenzátorra vonatkozóan.
6.5.2 Az ebben a divízióban induló versenyzőket a squadok elejére kell besorolni, hogy a frissen festett fém célokon kivehető legyen a találat. Amennyiben több, ebbe a divízióba tartozó versenyző van egy squadban, úgy minden versenyző után le kell festeni a fémeket. 
6.5.3 A fémcélokat csak "kongatni" kell, nem kell leborulniuk a találattól.

7. FELSZERELÉS
7.1 A tartalék töltényeket, tárakat és egyéb felszereléseket tártartókban, zsebekben és/vagy egyéb a versenyző ruházatán található tártartókban kell biztonságosan elhelyezni a lövés ideje alatt, kivéve, ha az írott pálya ismertető erről másképp rendelkezik.
Tartalék lőszereket, tárakat és egyéb felszereléseket tilos a pályán elhelyezni, ezek a start jel előtt a pályabejárásnál nem lehetnek a versenyző kezében, kivéve, ha az írott pálya ismertető erről másképp nem rendelkezik.
7.2 Minden Unlimited Divízióba tartozó fegyver vagy Unlimited Divizíóba tartozó felszerelés a versenyzőt az Unlimited Divízióba sorolja a verseny teljes idejére. Lásd: Lőfegyverek Divízió-ra vonatkozó szablyokat

8. PONTOZÁS
8.1 Pályánkénti pontozás: a versenyző pályán elért ideje plusz a büntetések
8.1.1 Minden lőhető papír célon két találatot kell elérni a perforált találati zónán belül a büntetetés elkerülése érdekében. A Heavy divízióban papíronként egy találatot kell elérnie a versenyzőnek.
8.1.2 Példa a papír célokon kapható pontokra és büntetésekre:
a. Két találat „A” vagy „C” vagy „D” bármely kombinációja esetén = nincs büntetés
b. Csak egy „A” vagy csak egy „C” vagy csak egy „D” zónát ért lövés = 5 másodperc büntető idő
c. Ha a versenyző a fémcélt megtámadja, de azt nem találja el = 10 másodperc büntetés (NH - No Hit)
d. Ha a versenyző nem támadja meg a célt (TNE) = 15 másodperc büntetés (10 másodperc a minimum találat hiánya - No Hit - plusz 5 másodperc a TNE-ért- Target Not Engage)
8.1.3 A kijelölt „Nem Lőhető” (No Shoot) célokon elért találat 5 másodperces büntetést von maga után minden egyes találat esetén.
8.1.4 Ledőlő céloknak (pl.: popperek, fémcélok) el kell dőlniük a pont megszerzése érdekében.
8.1.4.1 Ha a ledőlő célok (a nem lőhető fém célok is) a hangjelzés és az ürítés vezényszó között a versenyző lövése miatt dőlnek le, pontot, ill. büntetőpontot érnek.
8.1.4.2 Az MGM Flash Target típusú célok esetén, a találat jelző színnek meg kell mozdulnia a célon a találat értékeléséhez. A bíró a találatot hangos "HIT" bekiabálásával jelzi.
8.1.5 A Törhető céloknak (pl. agyag korong) törniük kell, vagy egy látható darabnak le kell válnia róla értékelhető találat eléréséhez.
8.1.6 Ha a Ledőlő vagy Törhető célokat nem támadja meg a versenyző, 15 másodperc büntetést kell kiszabni.
8.1.7 Ha a Ledőlő vagy Törhető célokat a versenyző megtámadja ugyan, de azokat nem éri szabályos találat, 10 másodperc büntetést kell kiszabni.
8.1.8 Az eljárás megsértéséért járó 5 másodperc/lövés büntetés a pályára vonatkozó utasítások be nem tartása esetén szabható ki.
8.1.9 Ha a versenyző kihagy egy pályát bármilyen ok miatt, a pálya eredménye 0 pont.
8.1.10 A maximum kapható büntetés pályánként legfeljebb 500 másodperc lehet.
8.1.11 Magasabb büntetőidőt és/vagy más bónuszt bármilyen a versenyleírásban megjelölt Magasabb Értékű Célokért adható.
8.1.12 Amennyiben a pálya ismertető másképp nem rendelkezik, minden papír cél puha cél, és minden paraván átlőhetetlen cél.
8.1.13 Amennyiben a pálya ismertető másképp nem rendelkezik, a pályánkénti végrehajtási idő maximum 120 másodperc. Ha egy versenyző nem fejezi be a pályát a megadott időn belül, a 120 másodperc alatt leadott utolsó lövése jelzi az alapidejét (vagyis 120 másodperc), és a célokat a 8.1 pontban foglaltak szerint kell értékelni. A maximum alapidő 120 másodperc minden pályán, kivétel, ha a pálya ismertető ezt másképp nem jelzi.

9. PÁLYAPONTOZÁS
9.1.1 Pályánként az adott pályán a legrövidebb időt elért versenyző kapja a pályaleírásban szereplő maximális pontszámot. 30 pontot Rövid Pályán, 60 pontot Közepes Pályán, 100 pontot Hosszú Pályán. A 2. és az utána következő helyezések úgy kapják meg a pályán elért pontszámukat, hogy az első helyezett idejéhez viszonyított idejük százalékát beszorozzák a pályán elérhető maximális pontszámmal.

9.1.2     Rövid Pálya         8-12 lövés 30 pont
             Közepes Pálya  13-20 lövés 60 pont
             Hosszú Pálya    21-40 lövés 100 pont

9.2 A pályákon elért pontok összessége határozza meg a versenyző divíziónkénti helyezését.

10. UTASÍTÁSOK ÉS ELJÁRÁSOK
10.1 "Tölts„ készülj fel!” , "Készülj fel" – A versenyző számára a Versenybíró "Tölts„ készülj fel!” ,vagy „Készülj fel!” felszólítása jelenti a pálya megkezdését és a „Pálya tiszta” vezényszó elhangzása jelenti számára a pálya befejezését.
10.2 „Lövő felkészült? – Figyelem!” – Miután a versenyző betöltötte a pályán használatos lőfegyverét és azt pozícióba helyezte, a Versenybíró a kezdő pontra kíséri a versenyzőt. A Versenybíró ezután a „Lövő felkészült?”, majd „Figyelem!” vezényszavakat használja. 1-től 4 másodpercen belül a Versenybíró elindítja az időmérőt, ezzel jelezve versenyző számára, hogy leadhatja az első lövést.
Amennyiben a Versenybíró „lövő felkészült?” kérdésére nem érkezik válasz, az egyértelműen azt jelenti, hogy a versenyző megértette a pályára vonatkozó előírásokat és készen áll a folytatásra.
10.3 „Állj!” – A Versenybíró a lövés folyamán bármikor felszólíthatja a versenyzőt, hogy fejezze be a lövést, ne mozogjon és várjon a következő utasításra.
10.4.1 „Ha befejezted, üríts és mutasd be!” – A Pálya befejezése után a versenyző befejezi a célra tartást, ürít, majd bemutatja lőfegyverét a Versenybírónak ellenőrzésre.
Bemutatás közben a fegyver csöve a célok felé mutat, a tárfészek és a töltényűr üres, zár hátul.
10.4.2 Töltetlenség jelző zászlót behelyezi a töltényűrbe, zárat előre engedi.
10.4.3 A pályát a puska csövével felfele lehet elhagyni.
10.5 „Pálya tiszta.” – Ez a vezényszó csak a fegyver ürítése és annak ellenőrzése után hangzik el, jelzi a pályán a lövészet végét. Elhangzása után a bírók, versenyzők és személyzet bemehetnek a pályára, hogy a találatokat összesítsék, visszaállítsák és újra fessék a célokat.
10.6 Amennyiben a Versenybíró megállítja a pálya lövését, mert feltételezhető, hogy a versenyző lőfegyvere vagy lőszere nem biztonságos, a Versenybíró intézkedik, hogy a versenyző és a pálya is minél hamarabb biztonságos állapotba kerüljön. A Versenybíró megvizsgálja a lőfegyvert ,vagy a lőszert és az alábbiak szerint cselekszik:
10.6.1 Amennyiben a Versenybíró bizonyítékot talál arra vonatkozóan, hogy a lőfegyver vagy lőszer nem biztonságos, a versenyzőnek nincs lehetősége újra lőni a pályát, de a problémát meg kell oldania. A versenyző értékelő lapjára az "ÁLLJ" vezényszó elhangzásakor elért addigi ideje kerül az addig meglőtt célokat értékelésével, hozzáadva a kihagyott célok büntető időit .
10.6.2 Amennyiben nincs bizonyíték a biztonsági vétségre, a versenyzőnek újra kell lőnie a pályát.
10.7 Egyéb Szóbeli Biztonsági Figyelmeztetések
10.7.1 UJJAK – A Versenybíró szóban figyelmeztetheti a versenyzőt mielőtt büntetőpontot szab ki, vagy megállítja a lövést. A versenyző ujjainak mindig szemmel láthatóan kívül kell lenniük a sátorvason, amikor tölt, újra tölt a pálya meglövése alatt vagy akadály elhárítás közben.
10.7.2 BIZTONSÁGI SZÖG – Ez a szóbeli figyelmeztetés a pálya meglövése alatt többször, különböző helyen is elhangozhat, ha a versenyző fegyverének csöve a 180 fokos Biztonsági fokhoz közelít (Lásd 2.4 Szabály).
10.7.3 LÁB – Ez a szóbeli figyelmeztetés a pálya meglövése során többször, különböző helyen is elhangozhat, amikor a versenyző lábával megérinti vagy rálép a lövő kereten, vagy hiba vonalon túli tárgyra.

11. FEGYVERKONDÍCIÓK ÉS STARTPOZÍCIÓK

11.1 Lőfegyver kondíciója – Amennyiben az írott pálya leírás arról másképp nem rendelkezik, a lőfegyver start pozíciója a pálya meglövésekor a következő: töltött tár a fegyverben, lőszer a töltényűrben, zár elől, fegyver biztosítva.
11.2 Start pozíció – Az írott pálya leírások szerint a Start pozíció lehet álló, ülő, térdelő, hason fekvő, vagy egyéb más előírt pozíció. Ha nincs meghatározva, a következő start pozíciók érvényesek:
11.2.1 PORT ARMS - Egyenes, laza testtartás, a lőfegyver csöve párhuzamos a talajjal, fegyver két kézben tartva, tus a versenyző övét érintve csípő magasságban, a cső a célokra mutat. Tárnyílás lefelé néz, az ujjak a sátorvason kívül.
11.2.2 LOW READY – Egyenes, laza testtartás, a lőfegyver a vállban, tárnyílás lefelé, a cső egy cél alá, vagy egy alacsonyan lévő jelzésre néz.

12. FELHASZNÁLHATÓ CÉLOK
Fémcélok: 15x15cm-es mérettől 30x30 cm-es méretig bármely téglalap, vagy négyzet alakú fémcél használható. Kör alakú célok esetén a legkisebb méret 15cm átmérőjű, a legnagyobb méret 30cm átmérőjű lehet.
A fémcélokat minimum 51m-re kell elhelyezni a legközelebbi lőpozíciótól. A maximum távolság nem lehet több 100m-nél a Klub széria minősítő versenyein.
Popperek: Használhatók mini és classik popperek, mini és classik pepper popperek. A poppereket minimum 51m-re kell elhelyezni a legközelebbi lőpozíciótól. Maximum távolság a mini poppereknél 100m, classic popperek esetén 200m a Klub széria minősítő versenyein. A popperek vegyesen is használhatóak egy pályán belül.
"MGM flash target" típusú fémcélok.
Törhető célok: Agyaggalamb (korong) Min. távolság: 4m Max. távolság: 50m A Klub Széria versenyeken törhető cél 50m fölötti távolságon csak bónusz cél lehet.

Papírcélok: IPSC papír cél, 3Gun papír cél, A4 puska cél

Nem használhatók emberi alakot jelképező papírcélok.

13. CÉLKÉP
13.1 A versenyző divíziótól függetlenül töltetlen fegyverrel, álló helyből célképet vehet, akár több célról is a "Tölts, készülj fel!", vagy a "Készülj fel" vezényszó elhangzása után.

A célkép felvételére rendelkezésre álló idő 10 sec.