Logó jobbra

MSSZ

Versenyrendezési Szabályzat

15.Versenyrendezési Szabályzat

15.1.Versenyek rendezése

A jelen szabályzatba foglalt Magyar Sportlövők Szövetség Rapid shooting, Fémpárbaj, Steel Challenge szakági (továbbiakban szakág) versenyeket, csak a Magyar Sportlövők Szövetségének, (továbbiakban MSSZ) tag egyesülete rendezhet.

15.2.Verseny típusok

15.2.1.Országos Bajnokság

Célja, hogy a minősítő versenyeknél nagyobb létszámban, a szakági versenyágak iránt érdeklődő, abban aktívan versenyző sportlövők összemérhessék tudásukat, országos helyezések, rekordok jöhessenek létre. Az országos bajnokság minden esetben I. osztályú minősítő versenynek minősül. Rapid shooting országos bajnokságon a jelen szabályzatban meghatározott pályákat kell alkalmazni, az összes lövésszám minimum 60. Országos Bajnokságon a versenyszervezőnek minden divízióban biztosítania kell a versenyzés lehetõségét. Ez alól a versenyágvezető javaslatára a szakágvezető adhat felmentést indokolt esetben.

15.2.2.I. osztályú minősítő verseny

Célja, hogy lehetőséget biztosítson a tagoknak a szükséges fegyverágakban az egyesületi verseny körülmények közötti megmérettetéshez, a minősítések megszerzéséhez. Rapid shooting I. osztályú minősítő versenyen a jelen szabályzatban meghatározott pályákat kell alkalmazni, az összes lövésszám minimum 60.

15.2.3.II. osztályú minősítő verseny

Célja, hogy lehetőséget biztosítson a tagoknak a szükséges fegyverágakban az egyesületi verseny körülmények közötti megmérettetéshez, a minősítések megszerzéséhez. Rapid shooting II. osztályú minősítő versenyen a jelen szabályzatban meghatározott pályák közül kell kiválasztani annyit, hogy meglegyen a szükséges összes lövés szám, ami minimum 35.

15.2.4.Meghívásos minősítő verseny

Célja olyan verseny szervezése ahol a versenyzők minősítést érhetnek el és a meghatározott pályákon kívül a versenyszervező által épített más típusú pályán is megméretessék magukat. Meghívásos rapid shooting minősítő verseny maximum II. osztályú minősítést adhat és a jelen szabályzatban meghatározott pályák közül kell kiválasztani annyit, hogy meglegyen a szükséges minimum 35 lövés. A meghívásos minősítő többi pályára nincs megkötés, a célok –a biztonsági rendszabályok betartásával– keverhetőek. A versenyszervező által épített pályák lehetőleg mind távolságban, mind a célok típusában alkalmazkodjanak a rapid shooting versenyek szelleméhez.


15.3.Versenynaptár

15.3.1.Versenynaptárban szereplő versenyek

A szakág vezetése az adott versenyévadot megelőző év december 15-ig összegyűjti és közzéteszi a tárgyévben megrendezni kívánt versenyek listáját. Célkitűzés, hogy a versenyt rendezni kívánó egyesületek a rendezési igényüket a minél pontosabb versenynaptár létrehozása okán, a szakág vezetése részére a fenti időpontig eljuttassák. A versenyeket az egyesületeknek minden esetben fel kell töltenie az MSSZ Sportolói és Versenyszervezési Információs Rendszerbe (a továbbiakban: SVIR) A rendezési kérelmüket az info@szituacios.hu címre kell elküldjék.

15.3.2.Versenynaptáron kívüli versenyek vagy egyedi versenyrendezési kérelem

Amennyiben egy egyesület a versenynaptáron kívüli időpontban szeretne versenyt rendezni, abban az esetben egyedi versenyrendezési kérelem benyújtásával teheti ezt meg. Kérelmét a verseny tervezett időpontjával, a lőtér nevével, címével, a versenyen résztvevő bírók nevével együtt, a verseny tervezett időpontja előtt 30 nappal az info@szituacios.hu címre kell elküldje, valamint minden esetben fel kell töltenie a SVIR-be. A beérkezett egyedi versenyrendezési kérelmet a szakág a megjelenési felületein közzé teszi.

Minden olyan verseny, ami előzetesen nem kerül be a versenynaptárba, vagy nem rendelkezik egyedi versenyrendezési kérelemmel, és MSSZ versenyregisztrációs számmal, nem számít érvényesnek.

15.4.Versenyrendezési követelmények

15.4.1.Követelmények a versenyzőkkel szemben

Minden szakági versenyen minősülő lövésznek a verseny rendezésekor aktuális tárgy évre vonatkozó verseny engedéllyel és sportorvosi engedéllyel kell rendelkeznie.

15.4.2.Követelmények a rendező egyesülettel szemben

A rendező egyesület a szakági Bírói Bizottság által kiadott érvényes Szabálykönyv alapján köteles a versenyt megrendezni.

15.4.3.Szükséges bírói létszám követelmények:

15.4.3.1.Országos verseny lebonyolításához:

 1. minimum egy fő országos bírói minősítésű vezetőbíróra;
 2. lőszektoronként minimum egy fő III. osztályú vagy annál magasabb bírói minősítésű versenybíróra;
 3. lőszektorononként egy fő III. osztályú vagy annál magasabb bírói minősítésű eredményfelíróra;
 4. egy fő - az összesítést végző, III. osztályú vagy annál magasabb bírói minősítésű eredményrögzítőre és;
 5. legalább egy fő (más feladatot is ellátható) kiemelt elsősegélynyújtóra

van szükség.

Javasolt, hogy az 2-3. pontokban felsorolt tisztségek betöltői közül legalább az egyikük egyben elsősegélynyújtó is legyen. Steel challenge és Rapid shooting esetén kötelező minimum kettő lőszektorban megrendezni.

15.4.3.2.I. osztályú minősítő verseny lebonyolításához:

 1. minimum egy fő I. osztályú vagy országos bírói minősítésű vezetőbíróra;
 2. lőszektoronként minimum egy fő III. osztályú vagy annál magasabb bírói minősítésű versenybíróra;
 3. lőszektoronként egy fő eredményfelíróra;
 4. egy fő - az összesítést végző, eredményrögzítőre és
 5. legalább egy fő (más feladatot is ellátható) elsősegélynyújtóra

van szükség.

Minimum kettő lőszektorban kerüljön megrendezésre a verseny.

15.4.3.3.II. osztályú minősítő verseny lebonyolításához:

 1. minimum egy fő I. osztályú vagy Országos bírói minősítésű vezetőbíróra;
 2. lőszektoronként minimum egy fő III. osztályú vagy annál magasabb bírói minősítésű versenybíróra;
 3. lőszektoronként egy fő eredményfelíróra;
 4. egy fő - az összesítést végző, eredményrögzítőre

van szükség.

Kizárólag II. osztályú minősítő versenyen a vezető bíró és az eredményrögzítő egyben versenybíró is lehet. Egy lőszektor esetén azonban nem lehet csak kizárólag egy fő I. osztályú vagy országos bírói minősítésű vezetőbíróval megrendezni a versenyt. Javasolt, hogy legyen (más feladatot is ellátó) elsősegélynyújtó.

15.4.4.Egyéb kisegítő létszám követelmény

Nincs megkötés a verseny lebonyolításához szükséges létszám tekintetében, azonban elvárás, hogy a rendező egyesület a versenyzői létszám függvényében tudja gördülékenyen lebonyolítani a versenyt.

Ha 500 főt várhatóan meghaladja a rendezvény létszáma, akkor a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet 16. § és a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendelet 2. mellékletének megfelelő mozgóőrséget kell biztosítani.

15.4.5.Előverseny

A versenyrendező előverseny (pre-match) keretében biztosíthatja a fő versenyen dolgozó tisztségviselőknek a fő versenyen történő részvételét. Előverseny a főversenyhez képest maximum 48 órával korábban rendezhető, amennyiben az előverseny időpontja a hivatalos versenykiírásban szerepel.

Az előversenyen elért eredményeket a fő verseny eredményjegyzékében kell dokumentálni, jól láthatóan megjelölve, hogy azokat az előversenyen érték el.

Az előversenyen minden tekintetben ugyanazokat a pályákat kell alkalmazni amelyeket a főversenyen. Amennyiben a versenyrendező nem biztosít lehetőséget a tisztségviselők számára az előversenyen való részvételre, a szükséges létszámon felül lehetőséget kell biztosítani a tisztségviselők váltására.

A fő versenyen résztvevőknek nem tiltható meg, hogy az előversenyt megtekintsék.

A fő verseny és az előverseny különböző időjárási viszonyai nem képezhetik óvás alapját.

15.5.Eredmény jegyzék és versenybírói jelentés

15.5.1.Eredmény jegyzék

A verseny rendezője a versenyről eredményjegyzéket köteles készíteni. Ebben szerepelnie kell a megrendezésre került szakági versenyág megnevezésének, a Szabálykönyvben szereplő MSSZ fegyverág számozásnak, a résztvevők nevének, a résztvevők egyesületének és születési évének, valamint százalékos, vagy helyezési eredményeik mellett, a minősítési szintjüknek is. Az eredményjegyzéket köteles aláírni a vezető bíró és a rendező egyesület elnöke.

Az eredményjegyzéken nem szerepelhet versenyengedéllyel nem rendelkező lövő, külföldi versenyzők kivételével, akiknél a klub helyén az állampolgárság szerepel.

15.5.2.Versenybírói jelentés

Az MSSZ honlapjának Rapid shooting szakági oldalán (www.szituacios.hu) megtalálható versenybírói jelentést köteles a verseny vezető bírója kitölteni és aláírni.

15.5.3.Elküldés

Az aláírt eredményjegyzéket és versenyjegyzőkönyvet a verseny megrendezése után 15 napon belül az info@szituacios.hu címre kell elküldjék .pdf vagy .jpg formátumban. Ajánlott ezen felül mellékelni .xls vagy .doc formában is. Esetlegesen elfogadható a szakág vezetésével történt egyeztetés követően az eredményjegyzékben szereplő adatok sürgőssége okán, azt közvetlenül az MSSZ részére is továbbítani. Ez azonban nem mentesíti az elküldőt a szakág vezetés részére történő továbbítás alól. A beérkezett eredményjegyzéket a szakág vezetése jóváhagyás után továbbítja az MSSZ részére. Minden olyan eredményjegyzék ami nem rendelkezik szakágvezetői jóváhagyással, nem számít érvényesnek.

15.5.4.Felelősség

Az eredményjegyzék aláírásával mind a vezető bíró, mind a rendező egyesület elnöke felelősséget vállal annak tartalmáért. Valótlan eredményjegyzék leadása esetén az egyesület elnöke elveszíti a versenyrendezési jogát (első előfordulás esetén egy évre, ismételt előfordulás esetén 5 évre).

Valótlan eredményjegyzék leadása esetén a vezető bíró első alkalommal 2 minősítési fokozatát elveszti (vagyis I. osztály bíróból III. osztályú, országos bíróból II. osztályú lesz), ismételt előfordulás esetén megszűnik bírónak lenni.

A valótlan eredményjegyzékről és a kirótt büntetésről a szakág vezetése írásban tájékoztatja az érintett egyesületet, az érintett bírókat és az MSSZ vezetését.

15.5.5.Jogorvoslat

Amennyiben az érvénytelennek ítélt versennyel kapcsolatban a rendező egyesület elnöke vagy a verseny vezetőbírója a szakági döntés ellen jogorvoslattal kíván élni, azt írásban az MSSZ Fegyelmi Bizottságának (a továbbiakban: Fegyelmi Bizottság) vezetésének címzett, de a Szakág részére megküldött fellebbezésben teheti meg a szakági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Fellebbezés esetén a Fegyelmi Bizottság az iratokat és a döntés alapját alátámasztó információkat megküldi a területileg illetékes rendőrhatóság részére és a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 342. § (1) bekezdés a) pontja alapján feljelentést tesz közokirat-hamisítás bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.

 

16.Hatálybalépés

Ez a szabálykönyv az MSSZ elnöksége által történő elfogadását követően lép hatályba.

A minősítési szintekben történő változás 14. pont 8. alpont 2020. január 01-vel lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 14. pont 7. alpont hatályát veszti.