Logó jobbra

MSSZ

Versenyrendezés

Hibaüzenet

Deprecated function: Required parameter $data follows optional parameter $conditions include_once() függvényben (/www/includes/bootstrap.inc 1439 sor).

1.Versenyrendezési Szabályzat

1.1.Versenyek rendezése

A jelen szabályzatba foglalt Magyar Sportlövők Szövetsége rapid shooting, fémpárbaj, steel challenge és SAS szakági versenyeket, csak az MSSZ tag egyesülete rendezhet.

1.2.Verseny típusok

1.2.1.Országos Bajnokság

Célja, hogy a minősítő versenyeknél nagyobb létszámban, a szakági versenyágak iránt érdeklődő, abban aktívan versenyző sportlövők összemérhessék tudásukat, országos helyezések, rekordok jöhessenek létre. Az országos bajnokság minden esetben I. osztályú minősítő versenynek minősül. Rapid shooting országos bajnokságon a jelen szabályzatban meghatározott pályákat kell alkalmazni, az összes lövésszám minimum 60. Országos Bajnokságon a versenyszervezőnek minden divízióban biztosítania kell a versenyzés lehetőségét. Ez alól a versenyágvezető javaslatára a szakágvezető adhat felmentést indokolt esetben.

1.2.2.I. osztályú minősítő verseny

Célja, hogy lehetőséget biztosítson a tagoknak a szükséges fegyverágakban az egyesületi verseny körülmények közötti megmérettetéshez, a minősítések megszerzéséhez. Rapid shooting I. osztályú minősítő versenyen a jelen szabályzatban meghatározott pályákat kell alkalmazni, az összes lövésszám minimum 60.

1.2.3.II. osztályú minősítő verseny

Célja, hogy lehetőséget biztosítson a tagoknak a szükséges fegyverágakban az egyesületi verseny körülmények közötti megmérettetéshez, a minősítések megszerzéséhez. Rapid shooting II. osztályú minősítő versenyen a jelen szabályzatban meghatározott pályák közül kell kiválasztani annyit, hogy meglegyen a szükséges összes lövés szám, ami minimum 35.

1.2.4.Meghívásos minősítő verseny

Célja olyan verseny szervezése ahol a versenyzők minősítést érhetnek el és a meghatározott pályákon kívül a versenyszervező által épített más típusú pályán is megméretessék magukat. Meghívásos rapid shooting minősítő verseny maximum II. osztályú minősítést adhat és a jelen szabályzatban meghatározott pályák közül kell kiválasztani annyit, hogy meglegyen a szükséges minimum 35 lövés. A meghívásos minősítő többi pályára nincs megkötés, a célok –a biztonsági rendszabályok betartásával– keverhetőek. A versenyszervező által épített pályák lehetőleg mind távolságban, mind a célok típusában alkalmazkodjanak a rapid shooting versenyek szelleméhez.

Példa: Központi gyújtású pisztoly fegyverágban a 2. 4. és 6. pályák (összesen 35 lövés), valamint egy épített pálya.

 

1.3.Rapid & Steel verseny

 1. Célja a steel challenge és a rapid shooting szellemiségéhez igazodó különleges verseny rendezése. Egyedi pályák lehetnek benne, ezen versenyágak szokásos elemeit (ideértve a tárcserét és a mozgást is) tartalmazhatja. Legfeljebb 6 lövést lehet megkövetelni tárcsere nélkül (tárcserés pályán legfeljebb 12 lövést).
 2. A verseny minimum 35 lövéses, ami maximum II. osztályú minősítést adhat.
 3. Egyedileg engedélyt adhat a Szakág vezetése I. osztályú minősítés megszerzésére, ha a verseny minimum 60 lövéses és az I. osztályú verseny szervezés minden előírásának megfelel. Az egyedi elbírálást a pályaleírásokkal együtt a Szakág vezetésnek a verseny előtt legalább 30 nappal be kell nyújtani.
 4. A versenykiírás rendelkezhet úgy, hogy minden pályát 3-szor kell végrehajtani és a 2 legjobb végrehajtás számít (ezen kitétel hiányában minden pályát 5-ször kell végrehajtani).

1.3.1.Rapid & Steel verseny végrehajtása, büntetések

 1. A pályák végrehajtásának módját minden versenyző részére ismertetni kell, vagy a verseny kiírásban szerepeltetni szükséges.
 2. A steel challenge típusú pályákon a megállító cél használata nem kötelező, ebben az esetben minden cél fehér vagy ezüst színű és a leküzdésük sorrendje nem kötött.
 3. Tárcserés pálya esetén a tárakat nem kell megtartani, azok eldobhatók.
 4. Hibák és büntetések:
  1. minden egyes hibáért (cél kihagyása, lábhiba, nem megfelelő célok meglövése) +3 másodperc,
  2. indítójel előtti mozgás esetén +3 másodperc,
  3. mozgás közben történő tárcsere +3 másodperc,
 5. A nem megfelelő időpontban (rossz sorrendben) lelőtt célt úgy kell tekinteni, mintha azt a versenyző elhibázta volna. (pl. steel pálya állásból rapid célra leadott lövés)
 6. A végrehajtási idő, és az összes büntetés összege soha nem lehet több 60 (30+30) másodpercnél. Amennyiben ezt mégis meghaladná, akkor a versenyző azért a sorozatért 60 másodpercet kap.

 

1.4.Versenynaptár

1.4.1.Versenynaptárban szereplő versenyek

Az MSSZ szabályainak megfelelően a versenyévad január 01 – november 30-ig az alábbi megkötésekkel tart. Szituációs versenyeket nyitott (terep) lőtéren március 01. és november 30. zárt lőállású lőtéren január 01. és november 30. lehet rendezni.

A Szakág vezetése az adott versenyévadot megelőző év december 15-ig összegyűjti és közzéteszi a tárgyévben megrendezni kívánt versenyek listáját. Célkitűzés, hogy a versenyt rendezni kívánó egyesületek a rendezési igényüket a minél pontosabb versenynaptár létrehozása okán, a Szakág vezetése részére a fenti időpontig eljuttassák. A versenyeket az egyesületeknek minden esetben fel kell töltenie az MSSZ Sportolói és Versenyszervezési Információs Rendszerbe (a továbbiakban: SVIR) A rendezési kérelmüket az info@szituacios.hu címre kell elküldjék.

1.4.2.Versenynaptáron kívüli versenyek vagy egyedi versenyrendezési kérelem

Amennyiben egy egyesület a versenynaptáron kívüli időpontban szeretne versenyt rendezni, abban az esetben egyedi versenyrendezési kérelem benyújtásával teheti ezt meg. Kérelmét a verseny tervezett időpontjával, a lőtér nevével, címével, a versenyen résztvevő bírók nevével együtt, a verseny tervezett időpontja előtt 30 nappal az info@szituacios.hu címre kell elküldje, valamint minden esetben fel kell töltenie a SVIR-be. A beérkezett egyedi versenyrendezési kérelmet a Szakág a megjelenési felületein közzé teszi.

Minden olyan verseny, ami előzetesen nem kerül be a versenynaptárba, vagy nem rendelkezik egyedi versenyrendezési kérelemmel, és MSSZ versenyregisztrációs számmal, nem számít érvényesnek.

1.4.3.A versenykiírásnak tartalmaznia kell

 1. A verseny megnevezése (pl. „rapid shooting II. osztályú minősítő verseny”, „steel challenge országos bajnokság” vagy „XI. SAS kupa”)
 2. A verseny helye, pontos címe
 3. A verseny ideje, (év, hó, nap és kezdő időpont)
 4. A megszerezhető minősítés (I-IV. osztály, II-IV. osztály vagy „nem minősítő”)
 5. A versenyt rendező egyesület vagy közös rendezés esetén egyesületek
 6. A versenyigazgató (match director) neve, titulusa
 7. A vezetőbíró neve, minősítése (ha van kiemelt vezetőbíró akkor az ő neve és minősítése is)
 8. A verseny programja (minimum a verseny kezdete és tervezett vége, valamint ha van helyszíni regisztráció, akkor annak a határideje (óra, perc)
 9. A verseny jellege (pl: „felnőtt, vegyes, egyéni” vagy „senior és super senior rendvédelmi”)
 10. A megrendezésre kerülő verseny divíziók

Például:

1.   Központi gyújtású pisztoly (32)                 Nyílt maroklőfegyver divízió

2.   Sörétes puska (33)                   Ismétlő rendszerű sörétes puska divízió

3.   Sörétes puska (33)                           Nyílt öntöltő sörétes puska divízió

4..  Nagyöbű puska (35)                       Nyílt pisztolykaliberű puska divízió

5.   Nagyöbű puska (35)                    Standard nagykaliberű puska divízió

 1. Pályák és lövésszám. Rapid shooting versenynél kötelező meghatározni.
 2. Díjazás (pl. „minden divízióban 1, 2, 3. helyezett érem, oklevél)
 3. Nevezési díj (Ft/fő/divízió) és a fizetés módja
 4. Nevezési határidő kötelezően a SVIR-ben, amennyiben van helyszíni nevezés akkor annak a határideje is.
 5. Az óvási díj összege (lásd: Értékeléssel kapcsolatos felelősség fejezet)

1.5.Versenyrendezési követelmények

1.5.1.Követelmények a versenyzőkkel szemben

Minden szakági versenyen minősülő lövésznek a verseny rendezésekor aktuális tárgy évre vonatkozó verseny engedéllyel és sportorvosi engedéllyel kell rendelkeznie.

A rapid shooting versenyeken a felkészültség magába foglalja a pályák ismeretét, a lőfeladatok végrehajtásának rendjét és a minimum lőszerszükségletet. A versenybíró a felkészületlen versenyzőt a lővonalról elküldheti felkészülésre és ezt a verseny vezetőbírójának jelenteni köteles. A vezetőbíró dönt arról, hogy a versenyző a helyszíni felkészülés után alkalmas-e a versenyen való részvételre.

1.5.2.Követelmények a rendező egyesülettel szemben

A rendező egyesület a szakági Bírói Bizottság által kiadott érvényes Szabálykönyv alapján köteles a versenyt megrendezni.

1.5.3.Szükséges bírói létszám követelmények:

1.5.3.1.Országos verseny lebonyolításához:

 1. minimum egy fő országos bírói minősítésű vezetőbíróra;
 2. lőszektoronként minimum egy fő III. osztályú vagy annál magasabb bírói minősítésű versenybíróra;
 3. lőszektorononként egy fő III. osztályú vagy annál magasabb bírói minősítésű eredményfelíróra;
 4. egy fő - az összesítést végző, III. osztályú vagy annál magasabb bírói minősítésű eredményrögzítőre és;
 5. legalább egy fő (más feladatot is ellátható) kiemelt elsősegélynyújtóra

van szükség.

Javasolt, hogy a 2-3. pontokban felsorolt tisztségek betöltői közül legalább az egyikük egyben elsősegélynyújtó is legyen. Steel challenge és rapid shooting esetén kötelező minimum kettő lőszektorban megrendezni.

1.5.3.2.I. osztályú minősítő verseny lebonyolításához:

 1. minimum egy fő I. osztályú vagy országos bírói minősítésű vezetőbíróra;
 2. lőszektoronként minimum egy fő III. osztályú vagy annál magasabb bírói minősítésű versenybíróra;
 3. lőszektoronként egy fő eredményfelíróra;
 4. egy fő - az összesítést végző, eredményrögzítőre és
 5. legalább egy fő (más feladatot is ellátható) elsősegélynyújtóra

van szükség.

Minimum kettő lőszektorban kerüljön megrendezésre a verseny.

1.5.3.3.II. osztályú minősítő verseny lebonyolításához:

 1. minimum egy fő I. osztályú vagy Országos bírói minősítésű vezetőbíróra;
 2. lőszektoronként minimum egy fő III. osztályú vagy annál magasabb bírói minősítésű versenybíróra;
 3. lőszektoronként egy fő eredményfelíróra;
 4. egy fő - az összesítést végző, eredményrögzítőre

van szükség.

 1. 2021. 01. 01-től legalább egy fő (más feladatot is ellátható) elsősegélynyújtóra.

Kizárólag II. osztályú minősítő versenyen a vezető bíró és az eredményrögzítő egyben versenybíró is lehet. Egy lőszektor esetén azonban nem lehet csak kizárólag egy fő I. osztályú vagy országos bírói minősítésű vezetőbíróval megrendezni a versenyt. Javasolt, hogy legyen (más feladatot is ellátó) elsősegélynyújtó.

1.5.4.Egyéb kisegítő létszám követelmény

Nincs megkötés a verseny lebonyolításához szükséges létszám tekintetében, azonban elvárás, hogy a rendező egyesület a versenyzői létszám függvényében tudja gördülékenyen lebonyolítani a versenyt.

Ha 500 főt várhatóan meghaladja a rendezvény létszáma, akkor a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII.13.) Korm. rendelet 16. § és a mentésről szóló 5/2006. (II.7.) EüM rendelet 2. mellékletének megfelelő mozgóőrséget kell biztosítani.

1.5.5.Előverseny

A versenyrendező előverseny (pre-match) keretében biztosíthatja a fő versenyen dolgozó tisztségviselőknek a fő versenyen történő részvételét. Előverseny a főversenyhez képest maximum 48 órával korábban rendezhető, amennyiben az előverseny időpontja a hivatalos versenykiírásban szerepel.

Az előversenyen elért eredményeket a fő verseny eredményjegyzékében kell dokumentálni, jól láthatóan megjelölve, hogy azokat az előversenyen érték el.

Az előversenyen minden tekintetben ugyanazokat a pályákat kell alkalmazni amelyeket a főversenyen. Amennyiben a versenyrendező nem biztosít lehetőséget a tisztségviselők számára az előversenyen való részvételre, a szükséges létszámon felül lehetőséget kell biztosítani a tisztségviselők váltására.

A fő versenyen résztvevőknek nem tiltható meg, hogy az előversenyt megtekintsék.

A fő verseny és az előverseny különböző időjárási viszonyai nem képezhetik óvás alapját.

1.6.Eredményjegyzék és versenybírói jelentés

1.6.1.Eredményjegyzék

A verseny rendezője a versenyről eredményjegyzéket köteles készíteni. Ebben szerepelnie kell a megrendezésre került szakági versenyág megnevezésének, a Szabálykönyvben szereplő MSSZ fegyverág számozásnak, a résztvevők nevének, a résztvevők egyesületének és születési évének, valamint százalékos, vagy helyezési eredményeik mellett, a minősítési szintjüknek is. Az eredményjegyzéket köteles aláírni a vezető bíró és a rendező egyesület elnöke.

Az eredményjegyzéken nem szerepelhet versenyengedéllyel nem rendelkező lövő, külföldi versenyzők kivételével, akiknél a klub helyén az állampolgárság szerepel.

Versenyeredményt hirdetni divízióként minimum 4 fő érvényes versenyeredményt elérő versenyző esetén lehet!

Azonos fegyverágba tartozó versenyeredmények szükség szerint összevonhatók, de ezt a versenykiírásnak előzetesen tartalmaznia kell.

Közvetlenül az eredményhirdetést követően a lövők megtekinthetik az eredményjegyzéket, azonnal jelzett súlyos hiba esetén az eredményhirdetést meg kell ismételni.

1.6.2.Versenybírói jelentés

Az MSSZ honlapjának Szituációs szakági oldalán (www.szituacios.hu) megtalálható versenybírói jelentést köteles a verseny vezető bírója kitölteni és aláírni.

1.6.3.Elküldés

Az aláírt eredményjegyzéket és versenyjegyzőkönyvet a verseny megrendezése után 15 napon belül az info@szituacios.hu címre kell elküldjék .pdf vagy .jpg formátumban. Ajánlott ezen felül mellékelni .xls vagy .doc formában is. Esetlegesen elfogadható a Szakág vezetésével történt egyeztetés követően az eredményjegyzékben szereplő adatok sürgőssége okán, azt közvetlenül az MSSZ részére is továbbítani, és a SVIR-be feltölteni. Ez azonban nem mentesíti az elküldőt a Szakág vezetés részére történő továbbítás alól. A beérkezett eredményjegyzéket a Szakág vezetése jóváhagyás után továbbítja az MSSZ részére. Minden olyan eredményjegyzék ami nem rendelkezik szakágvezetői jóváhagyással, nem számít érvényesnek.

1.6.4.Felelősség

Az eredményjegyzék aláírásával mind a vezető bíró, mind a rendező egyesület elnöke felelősséget vállal annak tartalmáért. Valótlan eredményjegyzék leadása esetén az egyesület elnöke elveszíti a versenyrendezési jogát (első előfordulás esetén egy évre, ismételt előfordulás esetén 5 évre).

Valótlan eredményjegyzék leadása esetén a vezető bíró első alkalommal 2 minősítési fokozatát elveszti (vagyis I. osztály bíróból III. osztályú, országos bíróból II. osztályú lesz), ismételt előfordulás esetén megszűnik bírónak lenni.

A valótlan eredményjegyzékről és a kirótt büntetésről a Szakág vezetése írásban tájékoztatja az érintett egyesületet, az érintett bírókat és az MSSZ vezetését.

1.6.5.Jogorvoslat

Amennyiben az érvénytelennek ítélt versennyel kapcsolatban a rendező egyesület elnöke vagy a verseny vezetőbírója a szakági döntés ellen jogorvoslattal kíván élni, azt írásban az MSSZ Fegyelmi Bizottságának vezetésének címzett, de a Szakág részére megküldött fellebbezésben teheti meg a szakági döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Fellebbezés esetén az MSSZ Fegyelmi Bizottság az iratokat és a döntés alapját alátámasztó információkat megküldi a területileg illetékes rendőrhatóság részére hamis magánokirat felhasználása bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.