Logó jobbra

MSSZ

Versenyrendezési Szabályzat

Versenyrendezési Szabályzat

15.1 Versenyek rendezése

A jelen szabályzatba foglalt Magyar Sportlövők Szövetség Szituációs Szakág, Rapid shooting, Fémpárbaj, Steel Challenge, IDPA, Multigun versenyági versenyeket, csak a Magyar Sportlövők Szövetségének, ( továbbiakban MSSz) tag egyesülete rendezhet.

15.1.1. Verseny típusok

15.1.1.1 minősítő verseny ( I, vagy II osztályú minősítést adó)

Célja, hogy lehetőséget biztosítson a tagoknak a szükséges fegyverágakban az egyesületi verseny körülmények közötti megmérettetéshez a minősítésék megszerzéséhez.

15.1.1.2 országos verseny

Célja, hogy a minősítő versenyeknél nagyobb létszámban, a szakági versenyágak iránt érdeklődő, abban aktívan versenyző sportlövők összemérhessék tudásukat, országos helyezések, rekordok jöhessenek létre.

15.2 Versenynaptár

15.2.1. Versenynaptárban szereplő versenyek

 A szakág vezetése az adott versenyévadot megelőző év december 15-ig összegyűjti és közzéteszi a tárgyévben megrendezni kívánt versenyek listáját. Célkitűzés, hogy a versenyt rendezni kívánó egyesületek a rendezési igényüket a minél pontosabb versenynaptár létrehozása okán, a szakág vezetése részére a fenti időpontig eljuttassák. A rendezési kérelmüket az info@szituacios.hu (msszrapid@gmail.com)  címre kell elküldjék.

15.2.2. Versenynaptáron kívüli versenyek

15.2.2.1 Egyedi versenyrendezési kérelem

Amennyiben egy egyesület a versenynaptáron kívüli időpontban szeretne versenyt rendezni, abban az esetben egyedi versenyrendezési kérelem benyújtásával teheti ezt meg. Kérelmét a verseny tervezett időpontjával, a lőtér nevével, címével, a versenyen résztvevő bírók nevével együtt, a verseny tervezett időpontja előtt 30 nappal  az info@szituacios.hu (msszrapid@gmail.com)  címre kell elküldje. A beérkezett egyedi versenyrendezési kérelmet a Szakágvezetés  továbbítja az MSSZ részére, ezen felül a szakág megjelenési felületein közzé teszi.

Minden olyan verseny, ami előzetesen nem kerül be a versenynaptárba, vagy nem rendelkezik egyedi versenyrendezési kérelemmel, és MSSZ versenyregisztrációs számmal, nem számít érvényesnek.

15.3  Versenyrendezési követelmények

15.3.1. Követelmények a versenyzőkkel szemben

Minden szakági versenyen minősülő lövésznek a verseny rendezésekor aktuális tárgy évre vonatkozó verseny engedéllyel és sportorvosi engedéllyel kell rendelkeznie.

15.3.2. Követelmények a rendező egyesülettel szemben

A rendező egyesület a szakági Bírói Bizottság által kiadott érvényes Szabálykönyv alapján köteles a versenyt megrendezni.

15.3.2.1 Szükséges bírói létszám követelmény

Országos verseny lebonyolításához minimum egy fő Országos bírói minősítésű vezetőbíróra, lőszektoronként minimum egy fő III. oszt vagy annál magasabb bírói minősítésű versenybíróra és egy fő III. oszt vagy annál magasabb bírói minősítésű eredményfelíróra van szükség, javasolt, hogy legalább az egyikük egyben elsősegélynyújtó is legyen. Minden versenyen, egy fő - az összesítést végző, III. oszt vagy annál magasabb bírói minősítésű eredményrögzítőnek, és legalább egy fő (más feladatot is ellátható) kiemelt elsősegélynyújtónak is kell lenni. Steel challenge és Rapid shooting esetén kötelező minimum kettő lőszektorban megrendezni.

I oszt. Minősítő versenyen a verseny lebonyolításához minimum egy fő I. oszt, vagy Országos bírói minősítésű vezetőbíróra és lő szektoronként minimum egy fő III. oszt vagy annál magasabb bírói minősítésű versenybíróra, valamint egy fő eredményfelíróra van szükség. Minden versenyen, egy fő - az összesítést végző, eredményrögzítőnek, és legalább egy fő (más feladatot is ellátható) elsősegélynyújtónak is kell lenni. Minimum kettő lőszektorban kerüljön megrendezésre a verseny.

II oszt. Minősítő versenyen verseny lebonyolításához minimum egy fő I. oszt, vagy Országos bírói minősítésű vezetőbíróra és lő szektoronként minimum egy fő III. oszt vagy annál magasabb bírói minősítésű versenybíróra, valamint egy fő eredményfelíróra van szükség. Minden versenyen, egy fő - az összesítést végző, eredményrögzítőnek is kell lenni. Kizárólag II oszt. Minősítő versenyen a vezető bíró és az eredményrögzítő egyben versenybíró is lehet. Egy lőszektor esetén azonban nem lehet csak kizárólag egy fő I. oszt, vagy Országos bírói minősítésű vezetőbíróval megrendezni a versenyt. Javasolt, hogy legyen (más feladatot is ellátó) elsősegélynyújtó.

15.3.2.2 Egyéb kisegítő létszám követelmény

Nincs megkötés a verseny lebonyolításához szükséges létszám tekintetében, azonban elvárás, hogy a rendező egyesület a versenyzői létszám függvényében tudja gördülékenyen lebonyolítani a versenyt.

15.4, Eredmény jegyzék és versenybírói jelentés

15.4.1.  Eredmény jegyzék

A verseny rendezője a versenyről eredményjegyzéket köteles készíteni. Ebben szerepelnie kell a megrendezésre került szakági versenyág megnevezésének, a Szabálykönyvben szereplő MSSZ fegyverág számozásnak, a résztvevők nevének, a résztvevők egyesületének és születési évének, valamint százalékos, vagy helyezési eredményeik mellett, a minősítési szintjüknek is. Az eredményjegyzéket köteles aláírni a vezető bíró és a rendező egyesület elnöke.

Az eredményjegyzéken nem szerepelhet versenyengedéllyel nem rendelkező lövő, külföldi versenyzők kivételével, akiknél a klub helyén az állampolgárság szerepel.

15.4.2. Versenybírói jelentés

Az MSSz honlapjának (http://hunshooting.hu/a_new/index.php/home/szervezet/szakagak) Rapid shooting szakági oldalán megtalálható versenybírói jelentést köteles a verseny vezető bírója kitölteni és aláírni.

15.4.3. Elküldés

Az aláírt eredményjegyzéket és versenyjegyzőkönyvet a verseny megrendezése után 15 napon belül az msszrapid@gmail.com  címre kell elküldjék .pdf vagy .jpg formátumban. Ajánlott ezen felül mellékelni .xls vagy .doc formában is. Esetlegesen elfogadható a Szakágvezetéssel történt egyeztetés követően az eredményjegyzékben szereplő adatok sürgőssége okán, azt közvetlenül az MSSz részére is továbbítani. Ez azonban nem mentesíti az elküldőt a Szakágvezetés részére történő továbbítás alól. A beérkezett eredményjegyzéket a Szakágvezetés jóváhagyás után továbbítja az MSSZ részére. Minden olyan eredményjegyzék ami nem rendelkezik Szakágvezetői jóváhagyással, nem számít érvényesnek.

15.4.4. Felelősség

Az eredményjegyzék aláírásával mind a vezető bíró, mind a rendező egyesület elnöke felelősséget vállal annak tartalmáért. Valótlan eredményjegyzék leadása esetén az egyesület elnöke elveszíti a versenyrendezési jogát (első előfordulás esetén egy évre, ismételt előfordulás esetén 5 évre).

Valótlan eredményjegyzék leadása esetén a vezető bíró első alkalommal 2 minősítési fokozatát elveszti (vagyis I. osztály bíróból III. osztályú, országos bíróból II. osztályú lesz), ismételt előfordulás esetén megszűnik bírónak lenni.