Logó jobbra

MSSZ

Steel challenge és fémpárbaj

12.1 A fémlövészet (steel challenge) szabályzat
A versenyek különböző lövészfeladatokat tartalmazhatnak. A feladatok meghatározására az alábbi elnevezéseket használjuk.

12.2. String (sorozat).
Egy adott lőfeladat külön értékelt, önálló része.

12.3. Stage (lőfeladat).
A string-ek (sorozatok) összessége. Minden sorozatot külön kell mérni és értékelni. A legrosszabb eredményt elhagyva, a többi összege adja a lőfeladat (stage) pontokat.

12.4. Match (Verseny).
Olyan lövészverseny, amelyik egy vagy több lőfeladatot (stage) tartalmaz. A lőfeladatok (stage) pontszámainak összege határozza meg a verseny (match) győztesét Javasolt legalább négy, de legfeljebb nyolc lőfeladatot tartalmazó versenyeket rendezni.

12.5. A célok elhelyezése
A célokat (a gurulatok, és a szilánkok elkerülése érdekében) lőirányra merőlegesen kell a sportoló felé fordítani. A cél lapos felszíne nézzen a sportoló felé. Azon fémcélok, amelyeken lyukak, vagy "kráterek" vannak, potenciális veszélyforrások, és így használatuk tilos. A kör alakú célokat úgy kell elhelyezni, hogy a legmagasabb pontja 5 láb
(152.5 cm) magasan helyezkedjen el a talajtól mérve. A négyszögletes célok felső éle 5 láb 6 hüvelyk (167,5 cm) magasan legyen, a talajtól mérve.
A fémcélok nem lehetnek 8 (nagykaliberű puska esetén 50) méternél közelebb a lőálláshoz, kivéve ha kiemelt elsősegélynyújtó van a szektorban, ekkor 7 (nagykaliberű puska esetén 25) m a minimális távolság.

12.6. A célok festése
A célok színe fehér, vagy ezüstszínű, fontos hogy a találatok jól láthatóak legyenek rajta. A célokat minden esetben újra kell festeni, mielőtt egy új versenyző megkezdené a lőfeladatot.

12.7. Lőállások
A versenyzők a lőfeladatokat a lőállásokból hajtják végre. A lőállás minden lőfeladat esetén egy 3 láb ×3 láb (91,5 cm ×91,5 cm) méretű keret, kivéve a "külső határok" nevű lőfeladatot, amelyen a keret mérete 4 láb ×4 láb
(122 cm ×122 cm).
A lőfeladat végrehajtása közben sem a láb, sem a test bármely más része nem érintheti a talajt a kereten kívül. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a kereten kívüli támaszkodás tilos, ugyanakkor a keretre való rálépés engedélyezett.

12.8. Lőfeladatok
Minden egyes lőfeladat négy célt, és egy megállító célt tartalmaz. Példák pályákra:

12.8.1. Showdown (helyosztó).
Ebben a lőfeladatban két lőállás van. Két sorozatot az egyikből, két sorozatot a másikból kell leadni, majd a versenyző kiválaszthatja, hogy az ötödik, és egyben utolsó sorozatot melyik lőállásból kívánja végrehajtani. Az egyes sorozatok végrehajtása teljes egészében egy lőállásból történik, a sorozat közben mozgás nincs.

12.8.2. Flying M 2000 (repülő M 2000).
A sportoló az "A" lőállásban kezd, végrehajtja az "A" célokon a feladatot, majd átmegy a "B" lőállásba, ahonnan a "B" célokon hajtja végre a feladatot, végül leküzdi a megállító célt. Mindezt a versenyző egy sorozatban teszi.
Ugyanezt a sorozatot kell megismételni még négyszer.

12.8.3. Outer limits (külső határok).
Ebben a lőfeladatban három lőállás található, amelyből a versenyzők kettőt használnak. A sportoló a gyenge kéz oldali lőállásban kezd, megtámadja a középvonaltól a gyenge kéz felé eső, 25 és 40 méterre elhelyezett két célt,
majd átmegy a középső lőállásba, onnét megtámadja a másik két célt, és végül a megállító célt. Az egyes lőállások közötti távolság 6 láb (183 cm)

12.9 Sorozat értékelése
Mind a négy célt el kell találni, mielőtt a megállító célt meglőné a versenyző.
Minden egyes, a megállító cél meglövése után leadott lövésért három másodperc büntetést kap a versenyző.
A versenyző által elért eredmény a végrehajtási ideje, megnövelve az esetleges büntetőidőkkel A maximális végrehajtási idő nem lehet több 30 másodpercnél. Amennyiben a versenyző eléri ezt az időt a sorozat végrehajtása közben, akkor a bíró megállítja, és elért eredménye a 30 másodperc lesz.
Minden egyes hibáért (cél kihagyása, lábhiba, nem megfelelő célok meglövése, hibás mozgás, vagy helyben maradás (nem mozgás), valamint az indítójel előtti mozgás) három másodperc büntetés jár. Ezen kívül, a nem megfelelő időpontban (rossz sorrendben) lelőtt célt úgy kell tekinteni, mintha azt a versenyző elhibázta volna. A végrehajtási idő, és az összes büntetés összege soha nem lehet több harminc másodpercnél. Amennyiben ezt mégis meghaladná, akkor a versenyző azért a sorozatért 30 másodpercet kap. Az egyes lőfeladatok során
ugyanazt a sorozatot ötször egymás után kell végrehajtani (kivéve a "Külső határok" lőfeladatot, amelyet csak négyszer).

12.10 Mozgások
A "külső határok", és a "repülő M 2000" lőfeladatok közben végrehajtott mozgások során a fegyvernek végig lőirányba kell mutatnia, és az elsütő ujjnak kívül kell lennie a sátorvason. Amennyiben a fegyver a lőirányhoz képest 90 foknál nagyobb szöget zár be (visszafelé mutat), a versenyző t meg kell állítani, és nem biztonságos fegyverkezelés miatt ki kell zárni a versenyből.
Ha a versenyző elhagyja az első lőállást, és észreveszi, hogy kihagyott célt, vagy rossz célra lőtt, akkor visszatérhet az első lőállásba, és helyesen is végrehajthatja a feladatot. Ha ezt megteszi, akkor nem kell eljárási hibával büntetni. (Természetesen a fegyvernek visszatérés közben is lő irányba kell mutatnia). Ha rossz sorrendben lőtt cél után történik korrekciós lövés, akkor nem kell eljárási hibát alkalmazni, korrekciós lövés hiányában viszont azt is kell. A bíráskodás megkönnyítése érdekében, a versenyző akkor tüzelhet a kezdő
lőállásból, ha mindkét lába érinti a talajt a lőállás belsejében. Mozgás után elérve a másik lőállást, a versenyző akkor kezdheti meg a tüzelést, ha egyik lába a második lőállás belsejében éri a talajt, a másik lába pedig vagy a
levegőben van, vagy az is a lőállás belsejében érinti a talajt.
A két mozgásos lőfeladat esetében azonosak a mozgás feltételei: a versenyző akkor hagyhatja el a lőállást, ha már mindkét célt megtámadta.