Logó jobbra

MSSZ

Biztonsági előírások megsértése

9. Biztonsági előírások kisebb megsértése
Az ebben a fejezetben felsorolt szabálysértések bármelyike bekövetkezik, akkor a versenyzőt ki lehet zárni a versenyből Ha ugyanaz a versenyző két alkalommal követ el a lentebb felsorolt szabálysértések közül kettőt, vagy ugyanazt a hibát kétszer véti, akkor ki kell zárni őt a versenyből Amennyiben a lőfeladat végrehajtása közben követi el a versenyző a szabálysértést, a bíró azonnal meg fogja állítani, és az adott sorozatot a maximális pontszámmal értékeli, és annak okát a versenyző értékelő lapjára felvezeti

 1. Töltetlen, üres fegyver kifordítása lőirányból;

 2. Töltetlen, üres fegyver leejtése.

 3. Leejtett fegyver felvétele (kivéve, ha a bíró utasítja erre).

 4. Töltetlen, üres fegyver kezelése a biztonsági zónán, és a lőálláson kívül.

 5. Bírói utasítások, vezényszavak be nem tartása esetén, kizárás adható


10 Biztonsági előírások súlyos megsértése

10.1 Súlyos biztonsági szabálysértések
Az alább felsorolt szabálysértések a biztonsági szabályok súlyos megsértésének minősülnek, és bekövetkezésük esetén a versenyzőt azonnal ki kell zárni a versenyből

 1. A lőállás elhagyása a töltött fegyverrel, vagy töltött fegyver birtoklása (kivéve lőfeladat végrehajtása közben, a bíró vezényszava után).

 2. Lőfeladat végrehajtása közben a töltött fegyver kifordítása a lőirányból vagy nem biztonságos fegyverkezelés ( kivéve kifordított dob esetében revolver ürítés, vagy rátöltés esetén, akár fölfelé-lefelé 90°-ban)

 3. Töltött fegyver leejtése

 4. Bármely olyan leadott lövés, amely nem a golyófogóba csapódik. Amennyiben megállapítható, hogy a véletlen lövés a fegyver meghibásodása miatt következett be, akkor ez a versenyből való kizárást nem vonja maga után. Ugyanakkor az adott sorozatot maximális idővel kell értékelni, és mint semmilyen felszerelési hiba esetén, most sem engedélyezhető az újralövés.

 5. Minden mozgás közben leadott lövés, kivéve a cél leküzdésére leadott lövéseket, nem biztonságos fegyverkezelésnek minősül

 6. Söprés: a kiinduló helyzetből mozgó töltött fegyver lőírányának, és egy testrésznek a keresztezése.

10.2 Drogok és izgatószerek

Azokat a személyeket, akik a versenyigazgató (match director) vagy/és a vezetőbíró (range master) megítélése szerint alkohol vagy kábítószer hatása alatt állnak, a lőtér elhagyására kell bírni. A versenyzőt a versenyből ki kell zárni, és a lőtér elhagyására kell felszólítani.

10.3 Sportszerűtlen magatartás
A versenyző durva, sportszerűtlen magatartása, a versenyből való kizárást von maga után. Ugyancsak sportszerűtlen magatartásnak minősül minden olyan cselekedet, amely más versenyző teljesítményét közvetlen, vagy közvetett módon befolyásolja.
A szolgálatban lévő kiemelt versenybíró (chief range officer) teljes jogkörrel rendelkezik minden, lőtéren tartózkodó személlyel szemben. A lőtér biztonságának megőrzése elsőrendű feladata és parancsait minden esetben be kell tartani. Az instrukciók és parancsok be nem tartása, illetve olyan magatartás tanúsítása, amelyik a kiemelt versenybíró (chief range officer) megítélése szerint árt a verseny és a sport népszerűségének, a lőtérről való kitiltással és/vagy a versenyből való kizárással jár. A lőtér szabályainak figyelmeztetés utáni ismételt megsértése sportszerűtlen magatartásnak minősül.