Logó jobbra

MSSZ

Lőtér biztonsági rendszabályok és eljárások

8 Lőtér biztonsági rendszabályok és eljárások

8.1 Fegyverek kezelése és töltése
A versenyző kizárólag az arra kijelölt helyen (biztonsági zónában), illetve a lőállásban, a bíró vezényszava után kezelheti csak a fegyvert. A fegyver kezelése a fenti két hely kivételével súlyos biztonsági szabálysértésnek minősül, és azonnali kizárást von maga után. A fegyver kezelésének minősül, ha előhúzza azt a tokból, vagy ha kinyitja a fegyvert tároló dobozt, kiveszi a töltetlenség jelzőt. A fegyvereket kizárólag a lőfeladat megkezdése előtt, a kezdő lőállásban, és csak a bíró határozott, egyértelmű vezényszavára szabad megtölteni. Minden más esetben, a revolverek dobja üres, a kakas nyugalmi helyzetben kell legyen. Öntöltők esetében a töltényűrnek, és a  tárfészeknek üresnek kell lennie. Puskák, sörétes puskák esetében a töltényűrnek, a tárfészeknek, ill. a csőtárnak üresnek kell lennie.
Ha a versenyen a versenyző birtokában töltött fegyver van, kivéve ha ezt számára kifejezetten a Versenybíró (range officer) írta elő, ki kell zárni és a lőtér elhagyására kell felszólítani. A lövészet végrehajtása után egyetlen versenyző sem hagyhatja ott a lőállást egészen addig, amíg a fegyverek ürítését és tokba helyezését ellenőrző Versenybíró (range officer) erre engedélyt nem ad.

8.2 Biztonságos lőirány
A fegyver csöve mindig biztonságos irányba kell mutasson, beleértve a töltést, az ürítést, valamint a hibaelhárítást, és a fegyver elővételét is. A biztonsági szög a fő lőirányhoz képest mindkét irányban vízszintesen (a pálya adottságaitól függően, de maximum) 90-90 fok. Függőleges értelemben a golyófogó felső éle. Ha a lőfeladat
végrehajtása közben a fegyver csövének iránya meghaladja a fő lőirányhoz képesti 90 fokot (hátrafelé mutat a fegyver csöve), akkor a versenyzőt ki kell zárni a versenyből Kivételt a tokba helyezett fegyver csöve jelent, amely a versenyzőtől számított egy méter sugarú körön belül kell mutasson, valamint a fegyver elővétele, amikor megengedett, hogy a cső legfeljebb 1 méterrel a versenyző mögé mutasson.

8.3 Elejtett fegyver
Ha a fegyver a lőfeladat végrehajtása során leesik, a versenyző nem veheti fel. A versenybíró (range officer) veszi fel a fegyvert, üríti, és megvizsgálja, visszaadja a versenyzőnek tokba helyezés céljából.

8.4 lőállás elhagyása
Az egyes sorozatok közben a versenyző nem hagyhatja el a lőállást mindaddig, amíg fegyverét ki nem ürítette, és tokba, vagy más tartóba (doboz) el nem tette. Amennyiben a fegyver meghibásodása miatt nem üríthető, akkor ezt a tényt a versenyző köteles jelezni a bírónak. A bírónak minden szükséges lépést meg kell tennie azért, hogy a fegyvert „hatástalanítsa”. Semmiféle körülmények között nem engedélyezett, hogy a versenyző töltött fegyver birtokában hagyja el a lőállást.

8.5 Biztonsági zónák (safety areas)
A verseny szervezőjének feladata, hogy olyan biztonsági területeket határozzanak meg, amelyek minden versenyző számára kényelmesen elérhetőek. Javasolt olyan elsődleges Biztonsági Területek kialakítása, amelyek lehetővé teszik a fegyverrántás, az ún. szárazgyakorlását, stb., valamint olyan másodlagos Biztonsági Területek kijelölése, amelyeken lehetséges az egyes lőfeladatok végrehajtása után a fegyverek tokba tétele, illetve elcsomagolása. Ezeket a biztonsági területeket megfelelően jelölni kell, egyértelműen jelezve a biztonsági irányt, valamint javasolt ellátni padokkal vagy asztalokkal. A fenti területek felügyeletét egy bíró (range officer) látja el. Semmilyen esetben sem lehet a Biztonsági Zónában fegyvert tölteni, még gyakorlólőszerrel (puffer) vagy hüvellyel sem. Semmilyen körülmények között sem lehet a Biztonsági Zónában lőszert kezelni.

8.6 Billentyűszelesítő
Bármilyen típusú elsütőbillentyű rátét, vagy a sátorvason túlnyúló billentyű szélesítő használata szigorúan tilos. Azokat a fegyvereket, amelyek ennek a szabálynak nem felelnek meg, a versenyből ki kell vonni egészen addig, amíg a szabálynak megfelelő módosítást végre nem hajtják rajta.