Logó jobbra

MSSZ

Outclass, célok

7 Outclass, célok
7.1 Lövésszám
A versenyzők az egyes sorozatokban annyi lövést adhatnak le, amennyit a lőfeladat sikeres végrehajtásához elegendőnek ítélnek.

7.2 Sorozat értékelése
A versenyző által elért eredmény a végrehajtási ideje, megnövelve az esetleges büntetőidőkkel. A maximális végrehajtási idő nem lehet több 30 másodpercnél. Amennyiben a versenyző eléri ezt az időt a sorozat végrehajtása közben, akkor a bíró megállítja, és elért eredménye a 30 másodperc lesz. Minden egyes hibáért (cél kihagyása, lábhiba, nem megfelelő célok meglövése, hibás mozgás, valamint az indítójel előtti mozgás) három másodperc büntetés jár. Ezen kívül, a nem megfelelő időpontban (rossz sorrendben) lelőtt célt úgy kell tekinteni, mintha azt a versenyző elhibázta volna. A végrehajtási idő, és az összes büntetés összege soha nem lehet több harminc  másodpercnél. Amennyiben ezt mégis meghaladná, akkor a versenyző azért a sorozatért 30 másodpercet kap.

7.3 A lőfeladat értékelése
A fémpárbaj kivételével az egyes lőfeladatok során ugyanazt a sorozatot ötször egymás után kell végrehajtani . A legrosszabb sorozatot elhagyjuk, és a fennmaradó sorozatok idejét összeadjuk. Az így kapott szám a lőfeladat pontszáma.

7.4 Célok fajtái:
7.4.1. Kör alakú célok.
Három méretben léteznek: 8 inch (203 mm), 10 inch (254 mm), valamint 12 inch (305 mm) átmerőjű, legalább 10 mm vastagságú fém körlapok.

7.4.2. Négyszögletes célok.
18 inch ×24 inch (457 mm ×610 mm) oldalméretű, legalább 10 mm vastagságú fém téglalapok.

7.4.3. Törékeny célok, papír célok.
Sörétespuska versenyszámoknál alkalmazható törékeny célok, melynek átmérője: 110 mm. Nagykaliberű puska versenyszámoknál alkalmazhatóak papír célok, melyek a kör és a négyszögletes acél célok méreteivel megegyezőek. A rapid shooting versenyszámoknál A/3 méretű papírlapot kell használni. Papír célok esetben a teljes terjedelmében a célon áthaladó találat számít értékelt találatnak.

7.4.4. A célok elhelyezése
A célokat (a gurulatok, és a szilánkok elkerülése érdekében) lőirányra merőlegesen kell a sportoló felé fordítani. A cél lapos felszíne nézzen a sportoló felé. Azon fémcélok, amelyeken lyukak, vagy "kráterek" vannak, potenciális veszélyforrások, és így használatuk tilos.

7.5 Célműködési hiba
Amennyiben a mechanikusan vagy elektronikusan működtetett célok elromlanak vagy működésképtelenné, válnak (pl. a cél nem esik le, a megállító cél nem működik, papír cél megrongálódik), akkor az értékelhető eredmény érdekében a versenyzőnek újra kell lőnie az adott sorozatot a kijavított vagy lecserélt új céllal. A versenyzőnek csak egy sorozatot kell újra teljesítenie, nem pedig a teljes lőfeladatot. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, a Versenyigazgató (match director) vagy a Vezetőbíró (range  master) törölheti a lőfeladatot a versenyprogramból.

7.6 Értékeléssel kapcsolatos felelősség (kötelezettség)
Minden egyes versenyző egyéni felelőssége, hogy figyelemmel kísérje a hivatalos eredményvezetővel együtt saját eredményeit. Abban az esetben, ha a hivatalos eredményvezető számításában hibát fedez fel, akkor a versenyző kötelessége óvást emelni az eredményvezetőnél az eredmények kihirdetését követő meghatározott
időn belül. Minden egyes lőfeladat eredményét nyilvánosságra kell hozni legalább negyed órával a végső eredményhirdetés előtt A meghatározott óvási idő alatt be
nem nyújtott óvás esetén a hivatalos eredményvezető az óvási idő után benyújtott követeléseket semmisnek tekinti.