Logó jobbra

MSSZ

Egyéb felszerelések

5. Egyéb felszerelések
5.1 Övek
Az övnek, amire a tok és egyéb felszerelések vannak rögzítve, derékmagasságban kell lennie. A versenyző választhat övhurkot vagy más megfelelő módot az öv kellő rögzítésére a derékon. A hölgyek övüket a csípőcsont vonalában is viselhetik. A csípőcsont, ennek a rendelkezésnek az értelmében, a legtávolabbi oldalsó pontja a combcsont tetejének. Ez nem zárja ki rendes övnek a derékon történő viselését, de ebben az esetben a derékövön nem, kizárólag a csípő övön hordható felszerelés. A
rendőri és katonai szolgálati öltözetek vagy hónaljtokok használata nem zárható ki, kivéve ha a tokban lévő fegyver szöge nem biztonságos. Szolgálati egyenruhák
civil versenyzők általi viselése tiltott.
5.2 Fegyvertokok
A fegyvertokot a csípőcsont mögött kell elhelyezni a derékon. A fegyvertoknak biztonságosan meg kell tartania a fegyvert, és takarnia kell az elsütőbillentyűt. Gyári pisztoly divízióban a fegyvertok takarja a töltényűrt is.
5.3 Rögzítőszalagok (csatok)
Mindenféle rögzítőszalag, amely a fegyvertokot az övön kívül a testhez rögzíti, legyen az akár látható vagy sem, tiltott. Ez alól egyetlen kivétel csak a szolgálati rögzítőszalag lehet.
5.4 A fegyvertokban lévő fegyver csövének szöge
A fegyvertokban elhelyezett fegyver csőtorkolatának a versenyző pihenő állásától számított 1 méteren belül lefelé kell mutatnia. Ha a versenyző pihenőállásban van,
a fegyvernek és felszerelésének belső oldala 50 mm-nél nem állhat messzebb a versenyző felsőtestétől Amennyiben ez az anatómiai adottságok miatt nem
kivitelezhető a gyakorlatban, a Vezetőbíró eltekinthet tőle A tokban lévő fegyver elsütőbillentyűjét a toknak fednie kell.
5.5 Veszélyes fegyvercsőirány
Amennyiben a fegyvertok olyan, hogy a fegyver tartása közben, vagy előhúzás közben a fegyver csöve bármikor hátrafelé (a versenyző mögé) mutathat, akkor ez a fegyvertok veszélyesnek minősül A fegyver elővétele közben a fegyvercső legfeljebb 1 méterrel mutathat a versenyző mögé.
5.6 Tokkiválasztás
A versenyen nem lehet megkövetelni egy meghatározott típusú tok kizárólagos használatát. Kereszthúzós és válltok használata is engedélyezett, amennyiben a
fegyvercső iránya nem veszélyes. Ha azt a lőfeladat másképp nem írja elő, a tokot az egész verseny folyamát pontosan ugyanabban a helyzetben kell használni, nem
lehet azt elmozdítani, vagy cserélni. A nyílt kategóriákat kivéve a toknak és az egyéb felszereléseknek, pl. gyorstöltő, tártartók, meg kell felelniük az érvényes
rendelkezéseknek és a csípőcsont első kiemelkedése mögött hordandók. Ez a csont (anterior superior spina iliaca) e szabály értelmében a legmagasabb és legelőrébb
lévőpontja a csípőszögletnek.
5.7 Készenléti állapot
A fegyver készenléti (tüzelésre kész) állapota a verseny során:
Single action revolverek –a kakasnak teljesen lent, az üres töltényűrön, vagy bebiztosított állásban (ha alkalmas rá), a teli töltényűrön kell lennie (továbbító rúddal tervezettek kivételével).
Double action revolverek –a kakas teljesen lent van (minden egyes töltényűr töltve lehet).
Single action öntöltők –a fegyver csőre töltött, a kakas felhúzott állapotban van, a biztosító BEBIZTOSÍTOTT helyzetben áll.
Double action öntöltők –fegyver csőre töltve, a kakasnak teljesen lent kell lennie.
Selective action öntöltők –fegyver csőre töltve, a kakasnak vagy teljesen lent, vagy pedig teljesen felhúzva, a biztosítónak, pedig ebben az esetben BEBIZTOSÍTOTT állásban kell lennie.
Safe action (Glock jellegű) öntöltők –a fegyver csőre töltött, a gyárilag meghatározott "biztosított tűzkész" állapotában van.
5.8 Fül- és szemvédők használata
Minden versenyző figyelmét fel kell hívni arra, hogy a szem- és fülvédők használata saját érdekük, és különösen fontos, hogy elkerülhető legyen bármilyen sérülés. Javasolt, hogy a szem- és fülvédőket a lőtéren való teljes tartózkodás ideje alatt viseljék. A versenyt rendező szervek a versenyben való részvétel alapfeltételeként is megkövetelhetik a szem- és fülvédők használatát.
Lőfeladat végrehajtása közben a szem- és a hallásvédő felszerelés viselése mindenkinek kötelező, aki a pálya körzetében tartózkodik. A bírónak jogában áll bárkit, aki nem viseli e biztonsági felszereléseket, a pálya körzetének elhagyására felszólítani. Lövészet mindaddig nem folytatható a pályán, amíg ilyen személy a veszélyzónában tartózkodik.
5.9 Lőszer
Csak ólom lövedékes, vagy ólom magvas „lágy” köpenyes lőszer használható! Tilos: páncéltörő, gyújtó, nyomjelző, robbanó, acél magvas, magnum lőszer alkalmazása. Fémcél esetén csak olyan fegyverrel és lőszerrel lehet indulni, ami a célokban nem okoz kárt (7.62×25, és minden ennél nagyobb áthatolóképességű lőszer tiltott, kivéve ha a verseny rendezője kifejezetten engedélyezi). A verseny rendezője a versenykiírásban korlátozhatja a használható lőszerek tartományát biztonsági vagy jogi okból. A lőszerek erősségére nézve semmiféle megkötés nincs, azonban ajánlott a legalább 120 faktorú lőszer használata a fémek eredményes leküzdéséhez, és a megállító fém működtetéséhez.


A faktor kiszámítása az alábbi képlet alapján történik:
Lövedék sebessége (láb/sec-ban) X Lövedék súlya (grainban)/1000