Logó jobbra

MSSZ

Fegyverek

4. Fegyverek
4.1 Egyenlőség elve
A kézifegyverek nincsenek korlátozva sem működés, sem típus szerint és minden maroklőfegyver esetében ugyanazokat a célokat, távolság és egyéb értékelési szempontokat kell alkalmazni. Ez nem zárja ki, hogy bizonyos lőfegyverek külön szempontok szerint legyenek csoportokba foglalva, és ezek a csoportok külön díjazva.
4.2 Elsütési erő
Nincs korlátozva az elsütési erő, ha a fegyver biztonságos működését negatívan nem befolyásolja.
4.3 Működőkepésség és biztonság
A versenyben használt fegyverek legyenek működőkepések és biztonságosak. Ha bármelyik fegyver veszélyes, nem elég biztonságos, vagy gyakorlatban használhatatlannak minősül, akkor ezt a fegyvert a versenybíró (range officer) vagy a versenyigazgató (match director) utasítására vissza kell vonni, akik rendelkeznek azzal a joggal, hogy bármely időpontban bármelyik fegyvert vagy felszerelést
megvizsgálhassák.
4.4 A fegyver cseréje
A verseny során, a lőfeladatok végrehajtásakor a versenyzőnek végig ugyanazt a felszerelést, valamint ugyanazt a fegyvert, ugyanazzal a célzóberendezéssel kell használnia. Kivétel ez alól, ha a versenyző felszerelése, fegyvere meghibásodik. Ilyen esetben ugyanolyan típusú felszerelés, vagy másik fegyver használata engedélyezett, feltéve, hogy az új fegyver ugyanolyan típusú, működésű, irányzékú és kaliberű , mint amivel a versenyző a versenyt megkezdte. A versenyző folytathatja a versenyt, felhasználva az ugyanolyan típusú és kaliberű fegyvert. A versenyző köteles a cseréről tájékoztatni a vezetőbíró (range master-t). Amennyiben a meghibásodott felszerelést, vagy fegyvert a versenyző ugyanolyan típusúra nem tudja kicserélni, akkor más típusúval is folytathatja a versenyt, a vezetőbíró engedélyével.
4.5 Fegyver meghibásodása
A versenyzők saját maguk felelnek a felszerelésük, és fegyverük megbízhatóságáért. Ugyancsak maguk felelnek a lőfeladat teljesen felkészülten (az összes szükséges tár, gyorstöltő, lőszer, stb. birtokában) való megkezdéséért. Ennek megfelelően, ha lövés közben akadály következik be, a versenyző köteles azt elhárítani a saját versenyidejében. Amennyiben a versenyző nem tudja működőkepéssé tenni a fegyverét (vagy elfogynak a szükséges kellékek, mint például tárak, vagy a lőszer), akkor az adott sorozatot (string) leértékelik úgy, mintha a versenyző azt befejezte volna, és alkalmazzák az összes büntetést a meg nem támadott célokért is. Ezután a versenyző lehetőséget kap arra, hogy a felszerelését, fegyverét rendbe hozza, és az adott lőfeladat további sorozatait akkor
kell végrehajtania, amikor ismét végrehajtásra jelentkezik. Semmilyen körülmények miatt sem kaphat azonban a versenyző saját felszerelésének hibája, vagy akadály miatt újralövési lehetőséget

4.6 Lőszerhordozók (tárak, gyorstöltők) újratöltése
A versenyzők táraik, gyorstöltők újra töltésekor más személyek segítségét is igénybe vehetik az egyes sorozatok között.
Nem számít tárcserének, az egymással összekapcsolt tárak cseréje.
4.7 Maroklőfegyverekre vonatkozó megszorítások
A kis kaliberű és peremgyújtású divízió kivételével az összes többi divízióban használt maroklőfegyvereknek legalább 9mm (.38 speciál) kaliberűeknek kell lenniük. Ezen fegyvereknek alkalmasoknak kell lenniük övre szerelt fegyvertokban való hordásra. A peremgyújtású divízióban .22lr kaliberű peremgyújtású maroklőfegyver használható. Ezen fegyvereket nem kell övre szerelt tokba
helyezéshez alkalmassá tenni.
4.8 Két fegyver
Több fegyvert egyidejűleg semmilyen időpontban sem használhat egyetlen versenyző sem.