Logó jobbra

MSSZ

Versenyzők és tisztségviselők csoportosítása

3. Versenyzők és tisztségviselők csoportosítása

3.1 Verseny divíziók
A versenyzők az általuk használt felszereléstől függően különböző divíziókban versenyezhetnek. Amennyiben egy versenyző több felszereléssel is rendelkezik, a verseny rendezője döntheti el, hogy engedi-e az adott versenyzőt a további felszereléseivel ismételten lőni a versenyen, vagy sem.
Mindenképpen be kell azonban a versenyzőnek fejeznie a versenyt bármely adott divízióban, mielőtt a másik divízióban újra kezdhetné. Nemzetközi versenyen azonban csak egy divízióban lehet indulni. Minősítési pontot egy versenyen csak egy divízióban lehet szerezni fegyveráganként abban a divízióban, amelyet a versenyző előzetesen a nevezéskor megjelöl. A minősítéshez szükséges versenyeredmény csak akkor érvényes, ha a versenyző elsőként az eléréséhez szükséges divízióban indul. Utólagosan nem lehet kiválasztani a minősítésbe beszámító divíziót. Kis számú induló esetén a szervező összevonhat hasonló divíziókat (pl. gyári és standard maroklőfegyver).
A "fém irányzék"-ba bele értendő minden zárt vagy nyílt irányzék.

3.1.1. Peremgyújtású (.22LR) maroklőfegyver divízió ( MSSZ fegyverág: 31)
Bármilyen peremgyújtású ( kizárólag .22LR kaliberű ) öntöltő pisztoly vagy revolver. Csak fém irányzék használható.
3.1.2. Standard revolver divízió ( MSSZ fegyverág: 32)
Minimum 9mm/.38 speciál kaliberű revolver. Csak fém irányzékkal lehet felszerelve, és nem lehet rajta kompenzátor.
3.1.3. Kis kaliberű maroklőfegyver divízió ( MSSZ fegyverág: 32)
A 9×19mm alatti, öntöltő pisztoly, vagy revolver. Csak fém irányzék használható.
3.1.4. Gyári öntöltő maroklőfegyver divízió ( MSSZ fegyverág: 32)
Minimum 9×19 mm kaliberű , DA vagy DAO, illetve SAFE ACTION (Glock jellegű) gyári kivitelű maroklőfegyver. Két kivételtől eltekintve módosítást a fegyveren végrehajtani tilos. Az engedélyezett módosítások a markolat burkolathéjának cseréje, illetve az irányzék más (fém) irányzékkal való cseréje.
3.1.5. Standard öntöltő maroklőfegyver divízió ( MSSZ fegyverág: 32)
Minimum 9×19 mm kaliberű maroklőfegyver, amelyen csak fém irányzék használata engedélyezett. A cső és a szán átfúrása, valamint kompenzátor használata nem engedélyezett. A fegyvernek készenléti helyzetben bele kell férnie egy 225 mm * 150 mm * 45 mm belső kerületű dobozba (tűréshatár + 1 mm, – 0 mm), öntöltők esetén egy üres tárat kell a fegyverbe helyezni. Minden használni szándékozott tárnak szintén meg kell felelnie a méreteknek.
3.1.6. Nyílt maroklőfegyver divízió ( MSSZ fegyverág: 32)
Minimum 9mm/.38 speciál kaliberű revolver, vagy öntöltő pisztoly. Nincs korlátozva a dob vagy tárkapacitás, bármit fel lehet rá szerelni, ha a fegyver biztonsági paramétereit negatívan nem befolyásolja.
3.1.7. Peremgyújtású (.22LR) puska divízió ( MSSZ fegyverág: 34)
Bármilyen öntöltő vagy ismétlő rendszerű, peremgyújtású (.22LR kaliberű ) puska. Csak fém irányzék használható.
3.1.8. Standard kiskaliberű öntöltő puska divízió. ( MSSZ fegyverág: 35)
Bármilyen öntöltő, pisztoly kaliberű, válltámasszal szerelt lőfegyver. Csak fém irányzék használható. (fémcélra 7.62×25, és minden ennél nagyobb áthatolóképességű lőszer tiltott, kivéve ha a verseny rendezője kifejezetten engedélyezi).
3.1.9. Nyílt kiskaliberű öntöltő puska divízió. ( MSSZ fegyverág: 35)
Bármilyen öntöltő, pisztoly kaliberű válltámasszal szerelt lőfegyver. Irányzékkorlátozás nélkül (fémcélra7.62×25, és minden ennél nagyobb áthatolóképességű lőszer tiltott, kivéve ha a verseny rendezője kifejezetten engedélyezi).
3.1.10 Nyílt nagy kaliberű puska divízió. ( MSSZ fegyverág: 35)
Bármilyen nagy kaliberű (öntöltő, vagy ismétlő rendszerű, puska, vagy karabély kaliberű ) puska. Irányzékkorlátozás nélkül.
3.1.11 Ismétlő rendszerű sörétes puska divízió ( MSSZ fegyverág: 33)
Bármilyen pumpás sörétes puska, csak fém irányzékkal, kompenzátor nélkül.
3.1.12 Standard öntöltő sörétes puska divízió ( MSSZ fegyverág: 33)
Bármilyen öntöltő sörétes puska, csak fém irányzékkal.
3.1.13 Nyílt öntöltő sörétes puska divízió ( MSSZ fegyverág: 33)
Bármilyen öntöltő sörétes puska, irányzékkorlátozás nélkül.


3.2 Versenykategóriák
Ha a versenyrendező a divíziókon belül több kategóriát is meghirdet, és a versenyző a kategóriák közül többnek is megfelel, nevezéskor jelölje be, melyikben kerüljön értékelésre. Az összesített értékelésen kívül, az alábbi kategóriák is értékelésre kerülhetnek a Verseny Igazgató döntése alapján:

Hölgyek.
Szuper Szeniorok. Bármely 60. életévét betöltött személy.
Szeniorok. Bármely 50. életévét betöltött személy.
Juniorok. Bármely, 18. életévét be nem töltött személy.
Rendvédelmi. Jelenleg is aktív, hallgató, nyugdíjas vagy járadékos rendvédelmi dolgozók, katonák.

3.3 A lőtér hivatalos személyei (tisztségviselők)
A verseny nagyságától függően a feladatok és felelősségek a következőképpen oszthatók fel:

3.3.1. Versenybíró, Range Officer. Az a tisztviselő, aki közvetlenül felelős a lőtéren folyó tevékenységért. A versenyzők közelében tartózkodik, figyeli és biztosítja a megfelelő, korrekt eljárást. Kiadja a fegyverek töltésére, ürítésére vonatkozó lőtéri vezényszavakat, valamint ellenőrzi a biztonságos versenyzői magatartást. Vagy legalább III. osztályú bíró, vagy legalább III. osztályú bíró közvetlen és szoros felügyelete alatt van. (A kiemelt versenybíró, chief range officer alárendeltségébe tartozik.)
3.3.2. Kiemelt Versenybíró, Chief Range Officer ( legalább MSSZ II. osztályú bírói minősítéssel). Az a tisztviselő, aki egy adott lőfeladatért, illetve a verseny egy részéért felel. Felelős a versenyzők megfelelő tájékoztatásáért, illetve a feladatkörébe tartozó lőfeladatokkal kapcsolatos különböző kérdések megválaszolásáért. Teljes felelősséggel és jogkörrel rendelkezik a biztonsági rendszabályokkal kapcsolatban és ezen jogkörét kiterjesztheti a nézőkre, illetve bármelyik olyan személyre, aki a hatásköre alá tartozó lőtérterület körzetében tartózkodik. Felelős az összes büntető és értékelő szabály egyformán történő alkalmazásáért minden versenyző esetében. (A versenyigazgató /match director/, vagy a vezetőbíró /range master/ alárendeltségébe tartozik.) A versenybíró, és kiemelt versenybíró tisztség a verseny méretétől függően a vezetőbíró döntése alapján összevonható.
3.3.3. Vezetőbíró, Range Master (MSSZ I, osztályú vagy országos bírói minősítéssel) – a versenybírók (range officer) vezetője. Felelős a lőtér biztonságáért, a lőfeladatok biztonságos megtervezéséért. Biztosítja a sportág alapelveinek betartása és betartatása, valamint feladatához tartozik a lőtér tisztségviselőinek felkészítése, valamint tevékenységük irányítása és ellenőrzése Minden döntést kívánó ügyet a vezetőbírón keresztül lehet hivatalosan felvetni, valamint az ő tudomására kell hozni minden biztonsági szabálysértést. (A vezetőbíró a versenyigazgatóval /match director/ együtt dolgozik, illetve neki tartozik beszámolással).
3.3.4. Verseny Igazgató, Match Director. A teljes versenyért felelős, beleértve az adminisztrációt, a csoport- és időbeosztást, a lőtér építését, a teljes állomány és szolgáltatás koordinálását. A versenyigazgatót a versenyt rendező házigazda szerv jelöli ki. (A vezetőbíróval /range master/ együtt dolgozik.)

3.3.5. Elsősegélynyújtó –Elsősegély-tanfolyamon sikeres vizsgát tett személy; a felszerelése azonnal elérhető és legalább nagy volumenű végtagvérzés csillapítására alkalmas; ismeri a lőtér elsősegély-felszerelésének helyét; minden tisztviselő ismeri az elérhetőségét; jellemzően más tisztséget is visel a versenyen.
3.3.6. Kiemelt elsősegélynyújtó – Speciális elsősegély-tanfolyamot (ideértve az RSZKK: police medic, MH: CLS, Defex/PTE-ÁOK: combat medic, Nevada security: combat/close protection medic, IROA: First Aid, Shooting Masters: Shooter Medic, és minden legalább ilyen színvonalú egyéb képzést) elvégzett személy; a felszerelése azonnal elérhető és legalább kétféle módon alkalmas nagy volumenű végtagvérzés csillapítására; ismeri a lőtér elsősegély-felszerelésének helyét; minden tisztviselő ismeri az elérhetőségét; más tisztséget is viselhet a versenyen.

3.4 A tisztégviselőkkel szembeni elvárások
3.4.1. III. osztályú bíró az lehet, aki elvégezte a szakág bírói tanfolyamot, sikeres vizsgát tett, és legalább 2 versenyen olyan bírói teljesítményt nyújtott, ami alapján
a bírói bizottság javasolja.
3.4.2. II. osztályú bíró az a III. osztályú bíró lehet, akit a bírói bizottság meghív továbbképzésre, és azon sikeres vizsgát tesz.
3.4.3. I. osztályú bíró az a II. osztályú bíró lehet, akit a bírói bizottság meghív továbbképzésre, és azon sikeres vizsgát tesz.
3.4.4. Országos bíró az az I. osztályú bíró lehet, akit a bírói bizottság meghív továbbképzésre, és azon sikeres vizsgát tesz.
3.4.5. Minden bírónak kötelező évente legalább egyszer bíróként dolgoznia, ennek hiányában eggyel rosszabb osztályba sorolódik (III. osztályú megszűnik bírónak
lenni, II. osztályú III. osztályúvá válik, és így tovább).

3.4.6. Általános elvárások, fontossági sorrendben:

1. Biztonság: a tetteti és utasításai biztonságosak legyenek. Ennek minden megsértéséről jegyzőkönyvet készít az adott verseny vezető versenybírója, ami alapján a bírói bizottság intézkedik (figyelmeztetés vagy alacsonyabb osztályba sorolás) a megsértővel szemben.

2. Biztonság: megköveteli a biztonsági szabályok maradéktalan betartását. Ennek megsértéséről jegyzőkönyvet készíthet az adott verseny vezető versenybírója, ami alapján a bírói bizottság intézkedik (első előfordulásnál figyelmeztet).

3. Biztonság: törekszik arra, hogy képes legyen helyreállítani a biztonságot. Ennek érdekében megfelelő tudással és felszereléssel rendelkezik a lehető legtöbb vészhelyzet kezeléséhez.

4. Igazságosság: minden versenyzővel egyenlő módon bánik, mindenki számára azonos feltételeket teremt. Ennek megsértéséről jegyzőkönyvet készíthet az adott verseny vezető versenybírója, ami alapján a bírói bizottság intézkedik.

5. Szabálykövetés: ismeri és betartja a szabályok szellemét és betűjét.

6. Hatékonyság: a versenyt gyorsan és gördülékenyen vezeti.

7. Segítőkészség: a versenyzőket segíti, kellemes kikapcsolódássá teszi a lövészetet.